Konstuniversitetets samarbetsförhandlingar avslutades

Samarbetsförhandlingarna som inleddes vid Konstuniversitetet den 27 april 2017 har avslutats. Förhandlingarna gällde personalen inom förvaltning och tjänster och omfattade omkring 340 anställda.

Syftet med samarbetsförhandlingarna var att omorganisera serviceverksamheten och effektivisera den genom att avveckla överlappningar och utnyttja de synergieffekter som skapades av sammanslagningen av de tre akademierna. Målet kan nås genom att omorganisera funktioner, minska antalet anställda, minska kostnader och effektivisera användningen av lokaler.

Som ett resultat av förhandlingarna blir högst 22 personer uppsagda. Den ursprungliga uppskattningen var att högst 30 personer skulle bli uppsagda. Det totala antalet anställda minskar med 28 årsverken före 2020.

Med hjälp av de åtgärder som diskuterades vid förhandlingarna kan man spara 1,8 miljoner euro före utgången av 2020. I samband med förhandlingarna konstaterades att ytterligare besparingar kan nås genom att minska lokal- och andra kostnader. Med hjälp av dessa besparingar kan Konstuniversitetets verksamhet tryggas också i framtiden.

Mer information:
Rektor Jari Perkiömäki
Mediekontakter via Konstuniversitetets kommunikation: ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, tfn 050 598 6492, eveliina.olsson(at)uniarts.fi

 

Ämnesord