328 nya studerande antogs till Konstuniversitetet

Resultaten av Konstuniversitetets studerandeurval är klara. Till Kostuniversitetet antogs sammanlagt 328 nya grundexamensstuderande, varav 53 till Bildkonstakademin, 180 till Sibelius-Akademin och 95 till Teaterhögskolan. Konstuniversitetet hör till de mest eftertraktade studieplatserna, för endast ca 8 % av de sökande blev antagna. 95 % av de nya studerandena hade prioriterat Konstuniversitetet som sitt första val i högskolornas gemensamma ansökan.

Konstuniversitetet fick sammanlagt 4585 ansökningar till kandidat- och/eller magisterutbildningar (antalet sökande var 4078). Bildkonstakademin fick 1205 ansökningar, Sibelius-Akademin 1332 ansökningar och Teaterhögskolan 2048 ansökningar. Förstagångssökande och sökande som behandlas som förstagångssökande utgör 79 % av alla sökande som antagits till ett program som leder till kandidat- och/eller magisterexamen.

De mest populära utbildningarna var utbildningsprogrammet för skådespelarkonst på finska (1088 ansökningar / 12 nya studerande), Bildkonstakademins 5,5-åriga utbildning (867/23), instrumentalstudier i klassisk musik (432/79), Bildkonstakademins magisterantagning (293/25) samt musikpedagogik (263/30).

År 2016 antogs studerande till två nya utbildningsprogram. Sibelius-Akademin utvidgade sitt engelskspråkiga utbildningsprogram Global Music så att det omfattar även kandidatexamen (41 sökande, 8 antagna). Teaterhögskolan lanserade magisterprogrampiloten Ecology and Contemporary Performance som hade 59 sökande, varav 8 antogs.

Sibelius-Akademins ungdomsutbildning hade 111 sökande, varav 29 antogs.

Antalet sökande och antagna varierar årligen, eftersom alla utbildningsprogram inte antar nya studerande varje år.

Information om de nya studerandena och ansökningsstatistiken hittas på http://www.uniarts.fi/sv/urval

Namn publiceras endast på de antagna som tillåtit publicering på webbsidan.

Mera om statistik över ansökningar till Konstuniversitetet för respektive akademi hittas på http://www.uniarts.fi/sv/s%C3%B6k-till-studier#Statistik

Ytterligare information:

Ansökningstjänsterna, hakijapalvelut@uniarts.fi

 

Ämnesord