Internationella Konstuniversitetet

Konstuniversitetets tre akademier är verksamma inom ett antal internationella nätverk på sina respektive områden. Den här solida grunden gör det möjligt att bedriva nya former av interdisciplinär verksamhet och att utveckla Konstuniversitetet som helhet. Internationalisering är ett av universitetets strategiska mål och ingår i alla delar av universitets kärnverksamhet – utbildning, konstnärlig verksamhet och forskning. Den konstnärliga verksamheten, undervisningen och de internationella frågorna är nära knutna till varandra på Konstuniversitetet.

 

Den internationella verksamheten och nätverkandet är synliga på varje nivå inom universitetet, till exempel i antalet internationella examensstuderande, det aktiva internationella studentutbytet och utlandspraktiken, intensivkurserna i samarbete med de internationella partnerinstitutionerna och -organisationerna, internationella workshopar, festivaler och utställningar. Akademierna erbjuder studier på engelska och tar regelbundet emot utländska gästlärare. Akademierna utnyttjar aktivt modern teknologi som stöd för inlärning och undervisning i den internationella kontexten (distansstudier och inlärningsplattformar).

 

Akademierna och deras respektive utbildningsprogram är aktiva internationellt i olika nätverk och samarbetsprojekt. Samarbetsavtalen baseras på ett ömsesidigt intresse för att utveckla undervisningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen. Konstuniversitetet har samarbetsparter runt om i världen.

 

På Konstuniversitetet är man medveten om sin roll och handlar i enlighet med den i frågor som rör globalt ansvar. Universitetet är aktivt inom olika nätverk och projekt inriktade på att stärka kunnandet hos partnerinstitutionerna och främja konstutbildningen på universitetsnivå i utvecklingsländerna.