IssueX – ny konsttidning

IssueX skapar utrymme för diskussioner om konst och samhälle. Ämnena hämtas ur Konstuniversitetets verksamhet: konst, forskning och utbildning. Tidningen har även texter på svenska.

Här lyfts intressanta idéer, inriktningar, trender, personer och verk fram. Varje nummer tar upp ett aktuellt, engagerande och till och med provokativt tema. Det kan handla om artiklar, verk av Konstuniversitetets studerande och internationella inlägg som översatts för tidningen.

 

De mest intresseväckande konstnärerna och konstkännarna inom och utanför Konstuniversitetet bjuds in som skribenter. Tidningen ges ut fyra gånger om året. Första numret gavs ut i september 2013.

 

På webben kan tidningen läsas på www.issuex.fi/en.

Information om publikationen

Huvudredaktör: Rektor Jari Perkiömäki

 

Redaktionschef Anna-Elina Matilainen tfn 040 860 9515, issuex@uniarts.fi

 

Redaktionsråd Konstuniversitetet: Saija Aalto, Eevastiina Aho, Anna-Elina Matilainen, Tiina Rosenberg, Elisa Ylinen; Otavamedia Asiakasviestintä: Ari Hirvonen, Hannele Tavi

 

Redigering och ombrytning Otavamedia OMA

 

Följande personer deltar i planeringen av IssueX: Titta Aaltonen, Mika Aalto-Setälä, Riikka Ala-Harja, Aino Eskelinen, Mikko Haapoja, Liisamaija Hautsalo, Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, Kimmo Karjunen, Timo Kiiskinen, Niko Kumpuvaara, Sanna Myllylahti, Tuomas Nevanlinna, Juhani Näreharju, Kirsi Porkka, Joakim Pusenius, Riikka Stewen, Riikka Talvitie, Tatu Tuominen och Heidi Westerlund.

 

ISSN 2341-7269 (tryckt upplaga), 2341-7277 (nätupplaga)