Läsårstider

Läsåret 2017-2018

Höstterminen: 1.8−31.12.2017 (jullov veckor 52 och 1)

Vårterminen: 1.1–31.7.2018 (påsklov 29.3.-4.4.2018).

Undervisning ges 14.8.2017-15.6.2018. Läs mera i undervisningsprogram.

 

Den studerande ska i början av varje läsår anmäla sig som antingen närvarande eller frånvarande. För läsåret 2017–2018 är anmälningstiden 15.5.–15.8.2017 (anmälning till vårterminen även 1.12.2017 - 8.1.2018). Kvittot bör levereras till studietjänsterna inom anmälningstiden.

Allmänna tentamensdagar

Allmänna tentamensdagar

Tentamensdagar i Helsingfors

Sommar 2017
9.6. (anmälning senast 12.5.)
11.8. (anmälning senast 12.5.)

Höst 2017
16.9. (anmälning senast 6.9.). Obs! Tentamen hålls i Musikhusets auditorium.
14.10. (anmälning senast 4.10.)
11.11. (anmälning senast 1.11.)
9.12. (anmälning senast 29.11.)

Vår 2018
13.1. (anmälning senast 3.1.)
10.2. (anmälning senast 31.1.)
10.3. (anmälning senast 28.2.)
7.4. (anmälning senast 26.3.) Obs! Tentamen hålls i Musikhusets auditorium.
5.5. (anmälning senast 25.4.) Obs! Tentamen hålls i Musikhusets auditorium.

Sommar 2018
8.6. (anmälning senast 11.5.)
10.8. (anmälning senast 11.5.)

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen genom en elektronisk blankett senast 10 dagar före tentamen. Efter att anmälningstiden har gått ut kan elektroniska anmälningar inte längre behandlas. I sådana fall ska du kontakta tentamensförfattaren och, om det fortfarande är möjligt att tentera, anmäla dig direkt till honom eller henne.

Vid förhör kan du tentera alla studieperioder som ingår i läroplanerna och där skriftliga förhör arrangeras.

OBS! Tentamina i specialpedagogik kan endast genomföras vissa tentamensdagar: oktober och april.

Tidpunkten för harmoniseringstentamina och andra tentamina där det är tillåtet att använda något instrument ska bestämmas separat med läraren. Identifieringsprov som ingår i studieperioder i musikhistoria arrangeras separat varje läsår. Till gehörsprov ska den studerande ta med sig en cd-spelare med hörlurar.

Tentamenstillfälle

Tentamina arrangeras i auditoriet på Tölögatan 28, om inte annat nämns på tentamensdagen. Tentamen börjar kl. 9.00 och slutar kl. 13.00. Du får lämna auditoriet tidigast en halvtimme efter att tentamen har börjat. Vid tentamenstillfället ska du visa ditt studentkort för att bekräfta din identitet och närvaro. Studerande som har anmält sig frånvarande kan inte delta i några tentamina.

Mera information: siba.opintopalvelut(at)uniarts.fi