Examina

Vid Konstuniversitetet kan man avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen inom bildkonstens, musikens, teaterns eller dansens område.

Bildkonst

Kandidat i bildkonst

Kandidatexamen i bildkonst, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) omfattar 210 studiepoäng. Den målsatta tiden för avläggande av examen är 3,5 år.

 

Magister i bildkonst

Magisterexamen i bildkonst, Master of Fine Arts (KuM, MFA), omfattar 120 studiepoäng. Den målsatta tiden för avläggande av examen är 2 år. 

 

Doktor i bildkonst

Doktorsutbildningen motsvarar till sin omfattning minst 240 studiepoäng. Avsikten är att examen avläggs på 4 år, vilket förutsätter ett engagemang på heltid.

Musik

Musikkandidat (musikkand., BMus)

Lägre högskoleexamen, som omfattar 180 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på 3 år.

 

Musikmagister (musikmag., MMus)

Högre högskoleexamen, som omfattar 150 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på 2,5 år.

 

Musiklicentiat (musiklic., LMus)

Musiklicentiatexamen omfattar sammanlagt 150 studiepoäng.

 

Musikdoktor (musikdr., DMus)

Musikdoktorsexamen omfattar sammanlagt 240 studiepoäng.

 

Dans

Kandidatexamen i danskonst

Kandidatexamen (BA) omfattar 180 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på tre år.

 

Magisterexamen i danskonst

Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng och kan avläggas på två år.

 

Doktor i danskonst, danskonstdr.

Doktorsexamen i danskonst omfattar 240 sp. Den kan avläggas på basen av magisterexamen eller efter licentiatexamen. Utbildningen beräknas ta fyra år att slutföra, vilket förutsätter heltidsstudier. Att slutföra utbildningen som bisyssla tar sex år.

Teater

Kandidatexamen i teaterkonst

Kandidatexamen (BA) omfattar 180 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på tre år.

 

Magisterexamen i teaterkonst

Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng och kan avläggas på två år.

 

Doktor i teaterkonst, TKD, teaterkonstdr.

Doktorsexamen i teaterkonst omfattar 240 sp. Den kan avläggas på basen av magisterexamen eller efter licentiatexamen. Utbildningen beräknas ta fyra år att slutföra, vilket förutsätter heltidsstudier. Att slutföra utbildningen som bisyssla tar sex år.