Bloggar

Bekanta dej med våra bloggare

I den här bloggen kan du följa aktiviteter på S-programmet (Svenska utbildningsprogrammet i skådespelarkonst) och partners. Aktiviteterna kan vara kurser, workshops, forskningsprojekt, interventioner, seminarier etc. 

Det övergripande målet är att experimentellt utforska olika visioner av skådespelarens “expertis”, samt vilka tillämpningar dessa kan ha samhälleligt och konstnärligt. 

What are international studies like at the Arts Management programme? University of the Arts Helsinki student Maiju Talvisto shares her thoughts.

How might religion influence, frame and interact with the teaching and learning of music?

 

This blog serves to generate and enrich a discussion between scholars, researchers, teachers, students and others interested in the nexus of music, education and religion. The blog offers critical insights into the plurality of views that comprise the forthcoming book: Perspectives on Music, Education and Religion: A Critical Inquiry (Eds. Kallio, Alperson & Westerlund), aiming to promote a deeper reflexivity with regards to how music education is framed in different societies, characterized by various religious views, moralities, world views and values.