Sävellys ja musiikinteoria

Pääaineena voi opiskella joko sävellystä tai musiikinteoriaa. Koulutuksen suorittanut voi työskennellä luovaa taiteellista suorituskykyä tai erityistä musiikkiasiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja vaativissa musiikkipedagogin tehtävissä.

Opiskelu

Pääaineena voi opiskella joko sävellystä tai musiikinteoriaa. Sävellyksen opinnoissa pääpaino on henkilökohtaisen sävellystyön kehittämisessä, mitä tukevat satsi- ja musiikkianalyysikurssit sekä vaihtuvat sävellysprojektit. Opiskelija kehittää omaa luovaa prosessiaan tietoisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi

Musiikinteorian pääaineopiskelija perehtyy tonaalisen ja posttonaalisen musiikin analyysin menetelmiin ja syventää musiikkihistorian ymmärrystään harjoittelemalla satsinkirjoittamista eli musiikkihistoriallisten mallien jäljittelyä. Opintojen painopiste on tutkimuksessa. Opiskelija voi myös perehtyä musiikkikirjoitusten editointiin tai musiikinteorian ja säveltapailun opettamiseen ja tutkimukseen.

Kaikille yhteiset opinnot sisältävät seuraavia aihealueita:

  • Musiikinteoria, satsioppi ja musiikkianalyysi
  • Säveltapailu
  • Musiikinhistoria
  • Metodologia ja tutkimus
  • Instrumentti- ja lauluopinnot
  • Soitinnus
  • Pedagogiikka

Aineryhmä tarjoaa myös sivuaineopiskelijoille monipuolisen sävellyksen, musiikinteorian, musiikkianalyysin, länsimaisen musiikin historian, musiikkifilologian sekä tiedonhankinnan ja tutkimustyön kattauksen.

 

Koulutus tähtää sellaiseen laajaan yleismusiikilliseen ja musiikinteoreettiseen perehtyneisyyteen sekä käytännön sävellystaitoon tai tieteelliseen valmiuteen, että opiskelija kykenee valmistuttuaan toimimaan luovaa taiteellista suorituskykyä tai erityistä musiikkiasiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja vaativissa musiikkipedagogin tehtävissä. Moni koulutuksen suorittanut työskentelee säveltäjänä tai musiikkihistorian ja -teorian opettajana.

 

Koulutus tarjoaa valmiudet myös jatko-opintoihin. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.).

AIkamme musiikkia ja puhetta -luentosarja

AIkamme musiikkia ja puhetta -luentosarja

Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän perinteinen Aikamme musiikkia ja puhetta –luentosarja esittelee nykysäveltäjiä, muusikoita ja taiteilijoita, jotka vierailevat viikoittaisilla luennoilla kertomassa teoksistaan, työstään, niiden synnystä ja taustoista. Luennot järjestetään Musiikkitalon auditoriossa torstaisin ja niille on yleisöllä vapaa pääsy. Tilaisuuksia isännöi lehtori Tapani Länsiö. Katso luentosarjan kauden ohjelma täältä 

Hakeminen

Sävellyksen ja musiikinteorian pääaineopintoihin hakevat arvioidaan eri valintaryhmissä. Hakija voi hakea samana vuonna molempiin pääaineisiin. Koulutuksen lähtötaso edellyttää Sibelius-Akatemian muita koulutusohjelmia parempia perusvalmiuksia musiikinteoriassa ja säveltapailussa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sävellyksen pääaineeseen hakevilta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.
 

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Ainejohtaja Minna Holkkola

Vara-ainejohtaja Riitta Valkeila

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi