Orkesteri, kamarimusiikki ja johtamisaineet

Aineryhmä kouluttaa kuoron-, orkesterin- ja puhallinorkesterinjohtajia suomalaisen ja kansainvälisen musiikkielämän tarpeisiin. Lisäksi aineryhmä koordinoi Sibelius-Akatemian säestys ja kuorotoimintaa sekä orkesteri- ja kamarimusiikkikoulutusta ja siten saattaa yhteistyöhön musiikin johtamisen ja eri instrumenttien pääaineopiskelijat.

Opiskelu

Pääaineena voi opiskella kuoron, orkesterin tai puhallinorkesterin johtamista. Opiskelija tekee tiivistä yhteistyötä opettajien, oman opiskelijaryhmänsä sekä erilaisten opiskelija- ja ammattikokoonpanojen kanssa.
 

Koulutuksessa käytettävät harjoitusorkesterit ja -kuorot koostuvat muiden aineryhmien opiskelijoista, jotka osallistumalla suorittavat omia instrumenttiopintojaan. Kapellimestariopiskelijoiden ja puhallinkapellimestariopiskelijoiden harjoitusinstrumenttina toimii harjoitusorkesteri. Kuoronjohdon koulutuksessa käytetään vokaaliyhtyettä.


Musiikin johtamisen pääaineopiskelijat ovat usein jo musiikin ammattilaisia, jotka ovat hankkineet kannuksensa omissa instrumenteissaan, työelämässä tai esimerkiksi kandidaatin- tai maisteritutkinnon muodossa, ja haluavat johtamisopinnoin syventää ja laajentaa osaamistaan.


Valmistuttuaan opiskelijalla on laaja musiikillinen yleissivistys ja vankka ammattitaito, jonka pohjalta hän voi työskennellä monenlaisissa vaativissa tehtävissä musiikin alalla -  ennen kaikkea kuitenkin kuoron-, orkesterin- ja puhallinorkesterinjohtajana. Koulutus antaa valmiudet myös jatko-opintoihin. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.).

Kamarimusiikki

Kamarimusiikki

Sibelius-Akatemiassa opiskelee vuosittain 130 kamarimusiikkiryhmää, jotka koostuvat klassisen musiikin osaston opiskelijoista. Kamarimusiikkitoimintaa koordinoi orkesteri-, kamarimusiikki- ja kapellimestarikoulutuksen aineryhmä. Kamarimusiikin professorina toimii Marko Ylönen. Muita kamarimusiikin vastuuopettajia ovat Teemu Kupiainen, Ilmo Ranta, Martti Rautio, Asko Heiskanen ja Tero Toivonen. Kamarimusiikin opiskelijalla on mahdollisuus viikoittaisen opetuksen ohella osallistua kuukausittaisiin matineoihin Musiikkitalon Camerata-salissa sekä neljä kertaa vuodessa järjestettäviin kamarimusiikkiviikonloppuihin kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa Järvenpäässä. Kamarimusiikkiryhmät esiintyvät myös kamarimusiikkitutkintomatineoissa, joita järjestetään noin seitsemän kertaa vuodessa. Lukuvuosi huipentuu kamarimusiikkiviikkoon, jonka aikana kuullaan lukuisia opiskelijakonsertteja. 

Säestys

Säestys

Ohjelmiston opettelu ja esittäminen kamaripianistin eli säestäjän johdolla on olennainen osa mitä tahansa instrumenttiopintoja. Orkesteri-, kamarimusiikki- ja kapellimestarikoulutuksen aineryhmä koordinoi Sibelius-Akatemian säestyspalveluja. Sibelius-Akatemiassa toimii 6 vakinaista kamaripianistia ja noin 15 tuntiopettajaan rinnastettavaa kamaripianistia. Heidän kanssaan opiskelija tutustuu teosten partituurin rakenteisiin ja harmonioihin sekä saa tukea matineoihin ja tutkintokonsertteihin.

KapuTv kurkistaa kulissien taakse

KapuTv orkesterinjohdon, kuoronjohdon ja puhallinorkesterinjohdon opiskelun oma soittolista Youtubessa. Videoilla vierailevat sekä kansainväliset että kotimaiset opettajatähdet. Virittäydy kanavalle!
 

Hakeminen

Hakumenettelyt poikkeavat hieman toisistaan riippuen siitä, haetko orkesteri-, puhallinorkesteri- vai kuoronjohdon pääaineopiskelijaksi. Orkesteri- ja puhallinorkesterijohdon pääaineopiskelijaksi hakevilta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia sekä kokemusta yhteissoitosta. Kuoronjohdon pääaineopiskelijoiksi hakevilta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia sekä kokemusta yhteislaulusta.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi
 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi