Ooppera

Sibelius-Akatemian laulumusiikin aineryhmän tarjoama oopperakoulutuksen maisteriohjelma on ainoa laatuaan Suomessa. Englanninkielinen ohjelma tarjoaa opetusta näyttämöllisissä aineissa sekä suoraa työkokemusta oopperaproduktioiden parissa. Täysimittaiset oopperaproduktiot ovat Sibelius-Akatemian vuoden merkkitapahtumia.

Ajankohtaista

Opiskelu

Oopperakoulutuksen maisteriohjelmasta valmistutaan musiikin maisteriksi pääaineena oopperalaulu. Myös korrepetiittorikoulutus, johon haetaan laulumusiikin aineryhmän yleisten hakukäytäntöjen mukaan, tapahtuu oopperakoulutuksessa. Opetus annetaan pääosin englannin kielellä, mutta tilanteesta riippuen voidaan käyttää myös suomen ja ruotsin kieltä.

 

Koulutus koostuu opetusmoduuleista, jotka on suunniteltu ja aikataulutettu etukäteen koko koulutuksen ajaksi. Moduuleja on yhteensä viisi, ja niiden sisältämät oopperaproduktiot muodostavat koulutuksen ytimen. Opiskelija osallistuu koulutuksen aikana yhteensä neljään täysimittaiseen orkesterisäestykselliseen oopperatuotantoon. Lisäksi tehdään pienimuotoisia oopperoita tai kohtauksia.

 

Opiskelijan opinnäyte muodostuu produktioista ja niihin liittyvistä esityksistä. Produktioihin liittyvä moduuli on kestoltaan kuusi viikkoa, ja se sisältää intensiivisen harjoitusperiodin sekä esitykset. Tutkintovaatimusten mukainen muu opetus on teemoitettu ja aikataulutettu niin, että ne tukevat produktioihin osallistumista.

 

Kansainvälisyys on opinnoissa sisäänrakennettua ja suunnitelmallista. Yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa tuo opiskelijalle mahdollisuuksia kansainvälistymiseen jo opintojen aikana. Oopperan maisterikoulutus toteutetaan yhteistyössä valikoitujen kansainvälisten partneriyliopistojen kanssa. Opettajavaihto tuo tunnettuja ulkomaisia opettajia Sibelius-Akatemiaan ja antaa myös Sibelius-Akatemian omille opettajille mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Oopperakoulutus osallistuu muun muassa joka toinen vuosi järjestettävään pohjoismaisten ja Baltian maiden oopperakorkeakoulujen biennaaliin

Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset lauluäänen ja näyttämötyön hallintaan ja musiikin ymmärtämiseen perustuvat taiteelliset valmiudet, että hän kykenee toimimaan vaativissa solistin tehtävissä. Korrepetiittori voi toimia monipuolisena laulumusiikin ammattilaisena.

 

Vuonna 2011 valmistuneessa Musiikkitalossa Sibelius-Akatemialla on käytössään neljä omaa salia ja auditorio. Niistä Sonore-sali on suunniteltu akustista musiikkia varten ja erityisesti musiikkiteatterikäyttöön. Näyttämötekniikka ja noin 30 hengen orkesterimonttu tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet sekä oopperakoulutuksen toteuttamiselle että monipuoliselle produktiotoiminnalle

Oopperakoulutus lyhyesti

Oopperakoulutus lyhyesti

Maisteritasoinen oopperakoulutus 2,5 vuotta

 • Tutkinto: musiikin maisteri, pääaineena oopperalaulu

Oopperakoulutuksen uusi rakenne

 • 12 lauluopiskelijan ensemble
 • sisäänotto joka toinen vuosi
 • opetus moduuleissa
 • produktiot suunniteltu ja aikataulutettu 2,5 vuoden ajaksi

Kansainvälinen koulutus

 • englanninkielinen
 • kansainvälisiä yhteistyökumppaneita (mm. NordOpera-verkostosta ja Butler School of Music, University of Texas at Austin)
 • rakenteellista ja suunnitelmallista kansainvälistä yhteistyötä
 • synergiaa ja parhaita osaajia koulutuksen käyttöön
 • antaa opiskelijoille valmiuksia kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen ja verkostoitumiseen

Oopperakoulutuksessa toteutetut produktiot

Oopperakoulutuksessa toteutetut produktiot

Musiikkitalossa toteutetut produktiot:

 • 2011 Kortekangas & Baran: Yhden yön juttu (kantaesitys)
 • 2012 Mozart: Figaron häät, Menotti: Konsuli
 • 2013 Rameau: Villiä rakkautta, Strauss: Lepakko
 • 2014 Mozart: Così fan tutte, Aho: Frida y Diego (kantaesitys)
 • 2015 Rossini - Il viaggio - Matka Brysseliin, Yön kasvot – ranskalaisen oopperan ilta, Sempre, sempre! Oopperakohtauksia ja aarioita
 • 2016: Mozart: Figaron häät, Humperdinck: Hänsel und Gretel ja Rautavaara: Tietäjien lahja
 • 2017: Britten: Kesäyön unelma, Verdi: Falstaff, Sempre, sempre! Oopperakohtauksia ja aarioita

Tulevia produktioita:

Korrepetitio

2,5-vuotisessa korrepetition maisterikoulutuksessa painotetaan oopperarepertuaarin tuntemusta, kieli- ja tyylitietoutta sekä harjoitustyön hallintaa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä oopperakoulutuksen ja pianomusiikin koulutuksen kanssa. Korrepetition maisteriopiskelijat osallistuvat oopperakoulutuksen produktioihin ja ovat aktiivisesti mukana myös muun muassa Sibelius-Akatemian esityksissä, konserttitoiminnassa ja erilaisissa koelaulutilaisuuksissa. Valmistuttuaan korrepetition maisterikoulutuksesta valmistunut pianisti voi toimia monipuolisena laulumusiikin ammattilaisena. Koulutuksen suorittaneet ovat sijoittuneet työelämään hyvin. Opinnot tarjoavat valmiuksia myös jatkokoulutukseen. Koulutusohjelman dosenttina vierailee säännöllisesti professori Martin Katz (University of Michigan).

Oopperaensemble 2017

 

 • Bata Réka, sopraano
 • Kosonen Anu, korrepetiittori 
 • Lahti Minna-Leena, sopraano
 • Lundell Topias, tenori
 • McIntosh Rachel, mezzosopraano
 • Shaw Isabella, mezzosopraano
 • Tikkanen Henri, baritoni 
 • Vaara Markus, korrepetiittori
 • Vänttinen Jussi, baritoni

Hakeminen

Oopperakoulutukseen haku järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavat opiskelijavalinnat järjestetään tammikuussa 2017. Opiskelijat valitaan koulutukseen äänityypeittäin, toteutettavaksi valittuihin produktioihin sopivina ensembleinä. Näin oopperaproduktiot voidaan toteuttaa pääosin omin voimin.

 

Tulevia tapahtumia

Opettajat

Sibelius-Akatemian laulumusiikin ja oopperakoulutuksen opettajat edustavat alansa kansainvälistä huippua. Monet heistä ovat myös tunnettuja esiintyviä taiteilijoita. Ulkomaisia asiantuntijoita vierailee aineryhmässä säännöllisesti opettajavaihdon ja mestarikurssien yhteydessä. Sibelius-Akatemian laulun professoreina ovat työskennelleet kansainvälisestikin tunnetut suomalaislaulajat kuten Monica Groop, Jorma Hynninen, Petteri Salomaa, Seppo Ruohonen ja Jaakko Ryhänen. Sopraano Soile Isokoski työskenteli Sibelius-Akatemiassa laulun vierailevana professorina lukuvuoden 2015-2016. Laulun opiskelijoita ovat opettaneet myös muun muassa Tom Krause ja Karita Mattila.

 

Professorit

Lehtinen Markus, professori, ooppera
Salomaa Petteri, professori, laulutaide

 

Vieraileva professori

Isokoski Soile

 

Lehtorit

Attila Kristian, korrepetitio
Hansen Collin, lied-musiikki ja säestys
Hiekkapelto Jari, korrepetitio
Kähkönen Outi, laulutaide ja laulupedagogiikka
Möisnik Kristjan, laulutaide
Niemelä Hannu, laulutaide
Ollinkari Annika, laulutaide
Parviainen Sirkka, ainejohtaja, laulutaide
Pimiä Liisa, korrepetitio
Rajamäki Erkki, laulutaide
Roos Martina, näyttämöilmaisu
Tuomela-Nyman Tuula-Marja, korrepetitio

 

Tuntiopettajat

Apajalahti-Jylhä Maikki, laulu
Brandt Margareta, laulu
Djupsjöbacka Gustav, lied-musiikki ja säestys
Ekman Kaj, säestys ja laulajien pianonsoitto
Elorinne Jorma, laulu
Groop Monica, laulu
Hautsalo Liisamaija, tiedolliset opinnot ja oopperan historia
Hällström Tuula, säestys ja laulajien pianonsoitto
Järvelä Eija, laulu
Kaila Hanna, musiikkiteatterilaulu
Kantola Päivi, musiikkiteatterilaulu ja laulu
Karvonen Juha, fonetiikka
Korhonen Ritva-Liisa, laulu
Lindeberg Tuuli, oratoriomusiikki ja barokkilaulu
Lättilä Jenni, laulu
Naumanen-Saarinen Eeva-Liisa, laulu
Nuoranne Kaija, laulu
Nurminen Susanna, tanssi-ilmaisu
Popova-Veltcheva Tamara, tanssi-ilmaisu
Riutamaa Lasse, laulu
Ruohonen Seppo, laulu
Räikkönen Ilmari, säestys ja laulajien pianonsoitto
Salonen Kimmo, laulajien pianonsoitto
Sevelius Harriet, näyttelijäntyö
Suhonen Antti, aariaworkshopit
Tuomi Johanna, laulu
Wahlroos-Kaitila Sirkku, laulu
Valtonen Tero, säestys
Österholm Rabbe, laulu

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Ainejohtaja Sirkka Parviainen

Professori Markus Lehtinen

Tuottaja Anna Jaskiewicz

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi