Opiskelu

Oopperakoulutuksen maisteriohjelmasta valmistutaan musiikin maisteriksi pääaineena oopperalaulu. Myös korrepetiittorikoulutus, johon haetaan laulumusiikin aineryhmän yleisten hakukäytäntöjen mukaan, tapahtuu oopperakoulutuksessa. Opetus annetaan pääosin englannin kielellä, mutta tilanteesta riippuen voidaan käyttää myös suomen ja ruotsin kieltä.

 

Koulutus koostuu opetusmoduuleista, jotka on suunniteltu ja aikataulutettu etukäteen koko koulutuksen ajaksi. Moduuleja on yhteensä viisi, ja niiden sisältämät oopperaproduktiot muodostavat koulutuksen ytimen. Opiskelija osallistuu koulutuksen aikana yhteensä neljään täysimittaiseen orkesterisäestykselliseen oopperatuotantoon. Lisäksi tehdään pienimuotoisia oopperoita tai kohtauksia.

 

Opiskelijan opinnäyte muodostuu produktioista ja niihin liittyvistä esityksistä. Produktioihin liittyvä moduuli on kestoltaan kuusi viikkoa, ja se sisältää intensiivisen harjoitusperiodin sekä esitykset. Tutkintovaatimusten mukainen muu opetus on teemoitettu ja aikataulutettu niin, että ne tukevat produktioihin osallistumista.

 

Maisterikoulutus toteutetaan yhteistyössä valikoitujen kansainvälisten partneriyliopistojen kanssa. Kansainvälinen opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden kansainvälisen ammatillisen verkoston rakentamiseen jo opiskeluvaiheessa. Opettajavaihto puolestaan tuo tunnettuja ulkomaisia opettajia Sibelius-Akatemiaan ja antaa myös Sibelius-Akatemian omille opettajille mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen.

 

Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset lauluäänen ja näyttämötyön hallintaan ja musiikin ymmärtämiseen perustuvat taiteelliset valmiudet, että hän kykenee toimimaan vaativissa solistin tehtävissä. Korrepetiittori voi toimia monipuolisena laulumusiikin ammattilaisena.

 

Kansainvälisyys on opinnoissa sisäänrakennettua ja suunnitelmallista toimintaa. Yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa tuo opiskelijalle mahdollisuuksia kansainvälistymiseen jo opintojen aikana.

 

Vuonna 2011 valmistuneessa Musiikkitalossa Sibelius-Akatemialla on käytössään neljä omaa salia ja auditorio. Niistä Sonore-sali on suunniteltu akustista musiikkia varten ja erityisesti musiikkiteatterikäyttöön. Näyttämötekniikka ja noin 30 hengen orkesterimonttu tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet sekä uuden oopperakoulutuksen toteuttamiselle että monipuoliselle produktiotoiminnalle

Koulutus lyhyesti

Koulutus lyhyesti

Maisteritasoinen oopperakoulutus 2,5 vuotta

 • Tutkinto: musiikin maisteri, pääaineena oopperalaulu

Oopperakoulutuksen uusi rakenne

 • 12 lauluopiskelijan ensemble
 • sisäänotto joka toinen vuosi
 • opetus moduuleissa
 • produktiot suunniteltu ja aikataulutettu 2,5 vuoden ajaksi

Kansainvälinen koulutus

 • englanninkielinen
 • kansainvälisiä yhteistyökumppaneita (mm. NordOpera-verkostosta ja Butler School of Music, University of Texas at Austin)
 • rakenteellista ja suunnitelmallista kansainvälistä yhteistyötä
 • synergiaa ja parhaita osaajia koulutuksen käyttöön
 • antaa opiskelijoille valmiuksia kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen ja verkostoitumiseenProduktiotoiminta

Vuosien 2015-2017 oopperaproduktiot julkistetaan syksyn 2014 aikana.

Oopperakoulutuksessa toteutetut produktiot

Oopperakoulutuksessa toteutetut produktiot

Musiikkitalossa toteutetut produktiot:

 • 2011 Kortekangas & Baran: Yhden yön juttu (kantaesitys)
 • 2012 Mozart: Figaron häät, Menotti: Konsuli
 • 2013 Rameau: Villiä rakkautta, Strauss: Lepakko
 • 2014 Mozart: Così fan tutte, Aho: Frida y Diego (kantaesitys)

Tulevia produktioita:

 • Kevät 2015: Rossini: Il viaggio - Matka Brysseliin
 • Syksy 2015: Oopperakohtauksia ja aarioita näyttämöllä pianon säestyksellä
 • Kevät 2016: Mozartin ooppera näytämöllä orkesterin kanssa
 • Syksy 2016: Romantiikan ajan ooppera näyttämöllä orkesterin kanssa
 • Kevät 2017: Barokin ajan (tai vanhempi) ooppera näyttämöllä orkesterin kanssa
 • Syksy 2017: Moderni ja/tai suomalainen ooppera  näyttämöllä orkesterin kanssa

Opiskelijat

Opiskelijat

Oopperakoulutuksessa opiskelevat tällä hetkellä alla olevat henkilöt.
Opiskelijan nimeä klikkaamalla näet hänen ansioluettelonsa PDF-muodossa

 

Aule Urb
(vaihto-opiskelija, EST)

Elizabeth Paavel
(EST)

  Erica Back (FIN)
 

  Juho Punkeri (FIN)

Laura Kivikoski (korrepetitio, FIN)

  Robert Garrigós Castro (ESP)

  Robert Näse (FIN)

  Saara Kiiveri (FIN)

  Sampo Haapaniemi (FIN)

Toomas Kolk (EST)

  Tuuli Takala (FIN)

  Tuuri Dede (EST)

 

Johanna Engelbarth (FIN)

 

Jenna Ristilä (korrepetitio, FIN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakeminen

Oopperakoulutukseen haku järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavat opiskelijavalinnat järjestetään tammikuussa 2015. Opiskelijat valitaan koulutukseen äänityypeittäin, toteutettavaksi valittuihin produktioihin sopivina ensembleinä. Näin oopperaproduktiot voidaan toteuttaa pääosin omin voimin.

Tulevia tapahtumia

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi