Laulu ja korrepetitio

Laulun aineryhmässä voi pääaineena voi opiskella laulua ja erillisissä maisteriohjelmissa oopperalaulua tai korrepetitiota. Laulunopiskelija voi maisterivaiheessa painottaa lied- ja oratoriomusiikkia tai laulupedagogiikkaa. Koulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa solistin ja laulupedagogin tehtävissä. Korrepetiittori voi toimia monipuolisena laulumusiikin ammattilaisena.

Opiskelu

Pääaineena voi opiskella joko laulua tai korrepetitiota. Laulun pääaineopintojen tavoite on opiskelijan laulullisen osaamisen, taiteellisen suorituskyvyn ja musiikillisen ymmärryksen hioutuminen ammattilaistasolle. Korrepetition koulutus painottuu oopperarepertuaarin tuntemukseen, kieli- ja tyylitietouteen sekä työyhteisön sosiaalisen verkoston hallitsemiseen. Korrepetition koulutus toteutetaan yhteistyössä oopperakoulutuksen ja pianomusiikin koulutuksen kesken, ja se tapahtuu käytännössä oopperakoulutuksessa.

 

Musiikkidraamallinen ilmaisu on osa koulutusta sen kaikilla tasoilla. Opiskelijalla on opintojensa eri vaiheissa mahdollisuus osallistua erilaisiin oopperaproduktioihin ja konsertteihin, joita järjestetään Musiikkitalon konserttisaleissa, Sibelius-Akatemian omissa tiloissa sekä pääkaupunkiseudun kirkoissa. Maisterivaiheessa opiskelija voi oman valintansa mukaan painottaa joko lied- ja oratoriomusiikkia tai laulupedagogiikkaa.

 

Opiskelija saa heti opintojensa alussa mahdollisuuden kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon sekä erilaisten matka- ja yhteistyöprojektien puitteissa. Aineryhmä tekee yhteistyötä useiden ulkomaisten koulutusyksikköjen kanssa.

 

Valmistuttuaan opiskelija voi toimia vaativissa solistin ja laulupedagogin tehtävissä. Korrepetiittori voi toimia monipuolisena laulumusiikin ammattilaisena. Koulutus tarjoaa valmiudet myös jatkokoulutukseen. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.).

Opettajat

Sibelius-Akatemian laulumusiikin, korrepetition ja oopperakoulutuksen opettajat edustavat alansa kansainvälistä huippua. Monet heistä ovat myös tunnettuja esiintyviä taiteilijoita. Ulkomaisia asiantuntijoita vierailee säännöllisesti opettajavaihdon ja mestarikurssien yhteydessä. Sibelius-Akatemian laulun professoreina ovat työskennelleet kansainvälisestikin tunnetut suomalaislaulajat kuten Monica Groop, Jorma Hynninen, Petteri Salomaa, Seppo Ruohonen ja Jaakko Ryhänen. Sopraano Soile Isokoski työskenteli Sibelius-Akatemiassa laulun vierailevana professorina lukuvuoden 2015-2016. Laulun opiskelijoita ovat opettaneet myös muun muassa Tom Krause ja Karita Mattila.

 

Professorit

Lehtinen Markus, professori, ooppera
Salomaa Petteri, professori, laulutaide

 

Vieraileva professori

Isokoski Soile

 

Lehtorit

Attila Kristian, korrepetitio
Hansen Collin, lied-musiikki ja säestys
Hiekkapelto Jari, korrepetitio
Kähkönen Outi, laulutaide ja laulupedagogiikka
Möisnik Kristjan, laulutaide
Niemelä Hannu, laulutaide
Ollinkari Annika, laulutaide
Parviainen Sirkka, ainejohtaja, laulutaide
Pimiä Liisa, korrepetitio
Rajamäki Erkki, laulutaide
Roos Martina, näyttämöilmaisu
Tuomela-Nyman Tuula-Marja, korrepetitio

 

Tuntiopettajat

Apajalahti-Jylhä Maikki, laulu
Brandt Margareta, laulu
Djupsjöbacka Gustav, lied-musiikki ja säestys
Ekman Kaj, säestys ja laulajien pianonsoitto
Elorinne Jorma, laulu
Groop Monica, laulu
Hautsalo Liisamaija, tiedolliset opinnot ja oopperan historia
Hällström Tuula, säestys ja laulajien pianonsoitto
Järvelä Eija, laulu
Kaila Hanna, musiikkiteatterilaulu
Kantola Päivi, musiikkiteatterilaulu ja laulu
Karvonen Juha, fonetiikka
Korhonen Ritva-Liisa, laulu
Lindeberg Tuuli, oratoriomusiikki ja barokkilaulu
Lättilä Jenni, laulu
Naumanen-Saarinen Eeva-Liisa, laulu
Nuoranne Kaija, laulu
Nurminen Susanna, tanssi-ilmaisu
Popova-Veltcheva Tamara, tanssi-ilmaisu
Riutamaa Lasse, laulu
Ruohonen Seppo, laulu
Räikkönen Ilmari, säestys ja laulajien pianonsoitto
Salonen Kimmo, laulajien pianonsoitto
Sevelius Harriet, näyttelijäntyö
Suhonen Antti, aariaworkshopit
Tuomi Johanna, laulu
Wahlroos-Kaitila Sirkku, laulu
Valtonen Tero, säestys
Österholm Rabbe, laulu

Tilat

Tilat

Aineryhmän kokonaiset oopperatuotannot pääsevät esille Helsingin Musiikkitalon Sonore-salissa, joka on suunniteltu erityisesti laulumusiikin tarpeisiin. Lied- ja vokaalikamarimusiikin konsertteja järjestetään myös Töölönkadun toimipisteessä sekä Musiikkitalon Camerata-salissa. Oratoriokoulutus esittäytyy lisäksi pääkaupunkiseudun kirkoissa. Valtaosa laulumusiikin opetustoiminnasta on keskittynyt Nervanderinkadun tiloihin.

Hakeminen

Valintakokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta. Tärkeä kriteeri on hakijan äänimateriaali ja soveltuvuus esiintyväksi taiteilijaksi. Hakijan tulee lisäksi hallita riittävästi suomen, ruotsin tai englannin kieltä.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Ainejohtaja Sirkka Parviainen
Vara-ainejohtaja, lehtori Erkki Rajamäki

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi