Laulu ja korrepetitio

Laulun aineryhmässä voi pääaineena voi opiskella laulua ja erillisissä maisteriohjelmissa oopperalaulua tai korrepetitiota. Laulunopiskelija voi maisterivaiheessa painottaa lied- ja oratoriomusiikkia tai laulupedagogiikkaa. Koulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa solistin ja laulupedagogin tehtävissä. Korrepetiittori voi toimia monipuolisena laulumusiikin ammattilaisena.

Opiskelu

Pääaineena voi opiskella joko laulua tai korrepetitiota. Laulun pääaineopintojen tavoite on opiskelijan laulullisen osaamisen, taiteellisen suorituskyvyn ja musiikillisen ymmärryksen hioutuminen ammattilaistasolle. Korrepetition koulutus painottuu oopperarepertuaarin tuntemukseen, kieli- ja tyylitietouteen sekä työyhteisön sosiaalisen verkoston hallitsemiseen. Korrepetition koulutus toteutetaan yhteistyössä oopperakoulutuksen ja pianomusiikin koulutuksen kesken, ja se tapahtuu käytännössä oopperakoulutuksessa.

 

Musiikkidraamallinen ilmaisu on osa koulutusta sen kaikilla tasoilla. Opiskelijalla on opintojensa eri vaiheissa mahdollisuus osallistua erilaisiin oopperaproduktioihin ja konsertteihin, joita järjestetään Musiikkitalon konserttisaleissa, Sibelius-Akatemian omissa tiloissa sekä pääkaupunkiseudun kirkoissa. Maisterivaiheessa opiskelija voi oman valintansa mukaan painottaa joko lied- ja oratoriomusiikkia tai laulupedagogiikkaa.

 

Opiskelija saa heti opintojensa alussa mahdollisuuden kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon sekä erilaisten matka- ja yhteistyöprojektien puitteissa. Aineryhmä tekee yhteistyötä useiden ulkomaisten koulutusyksikköjen kanssa.

 

Valmistuttuaan opiskelija voi toimia vaativissa solistin ja laulupedagogin tehtävissä. Korrepetiittori voi toimia monipuolisena laulumusiikin ammattilaisena. Koulutus tarjoaa valmiudet myös jatkokoulutukseen. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.).

Opettajat

Sibelius-Akatemian laulumusiikin opettajat edustavat alansa kansainvälistä huippua. Monet heistä ovat tunnettuja esiintyviä taiteilijoita. Ulkomaisia asiantuntijoita vierailee aineryhmässä säännöllisesti opettajavaihdon ja mestarikurssien yhteydessä.

Opettajat

Opettajat

Professorit

Lehtinen Markus, professori, ooppera
Salomaa Petteri, professori, laulu

 

Vieraileva professori
Isokoski Soile

 

Lehtorit

Attila Kristian, korrepetitio
Djupsjöbacka Gustav, lied-musiikki ja säestys
Hansen Collin, lied-musiikki ja säestys
Hiekkapelto Jari, korrepetitio
Kähkönen Outi, laulu ja laulupedagogiikka
Möisnik Kristjan, laulu
Niemelä Hannu, laulu
Ollinkari Annika, laulu
Parviainen Sirkka, ainejohtaja, laulu
Pimiä Liisa, korrepetitio
Rajamäki Erkki, laulu
Roos Martina, näyttämöilmaisu
Tuomela-Nyman Tuula-Marja, korrepetitio
 

 

Tuntiopettajat

Apajalahti-Jylhä Maikki, laulu
Brandt Margareta, laulu
Ekman Kaj, säestys
Elorinne Jorma, laulu
Groop Monica, laulu
Hannula Marjut, laulu
Hällström Tuula, säestys
Järvelä Eija, laulu
Karvonen Juha, fonetiikka
Korhonen Ritva-Liisa, laulu
Lindeberg Tuuli, oratoriomusiikki ja barokkilaulu
Lättilä Jenni, laulu
Naumanen-Saarinen Eeva-Liisa, laulu
Nuoranne Kaija, laulu
Nurminen Susanna, tanssi-ilmaisu
Popova-Veltcheva Tamara, tanssi-ilmaisu
Riutamaa Lasse, laulu
Ruohonen Seppo, laulu
Ryhänen Jaakko, laulu
Räikkönen Ilmari, säestys
Salonen Kimmo, laulajien pianonsoitto
Sevelius Harriet, näyttelijäntyö
Suhonen Antti, aariaworkshopit
Tuomi Johanna, laulu
Wahlroos-Kaitila Sirkku, laulu
Valtonen Tero, säestys

Tilat

Tilat

Aineryhmän kokonaiset oopperatuotannot pääsevät esille Helsingin Musiikkitalon Sonore-salissa, joka on suunniteltu erityisesti laulumusiikin tarpeisiin. Lied- ja vokaalikamarimusiikin konsertteja järjestetään myös Töölönkadun toimipisteessä sekä Musiikkitalon Camerata-salissa. Oratoriokoulutus esittäytyy lisäksi pääkaupunkiseudun kirkoissa. Valtaosa laulumusiikin opetustoiminnasta on keskittynyt Nervanderinkadun tiloihin.

Hakeminen

Valintakokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta. Tärkeä kriteeri on hakijan äänimateriaali ja soveltuvuus esiintyväksi taiteilijaksi. Hakijan tulee lisäksi hallita riittävästi suomen, ruotsin tai englannin kieltä.

Tulevia tapahtumia

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Ainejohtaja Sirkka Parviainen
Vara-ainejohtaja, lehtori Erkki Rajamäki

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi