Kirkkomusiikki ja urut

Helsingissä ja Kuopiossa toimiva Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin aineryhmä järjestää myös solistisen urkujensoiton ja klavikordin opetusta. Aineryhmästä valmistuu korkeatasoisia muusikoita, pedagogeja ja tutkijoita kirkkomusiikin alan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Opetuskielenä on suomi, Helsingissä lisäksi ruotsi.

Opiskelu

Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmä toimii Helsingissä ja Kuopiossa. Kirkkomusiikin lisäksi aineryhmä järjestää solistisen urkujensoiton ja klavikordin opetusta. Valittavissa on kolme pääainetta: kirkkomusiikki, urkujen instrumenttiopinnot ja klavikordin instrumenttiopinnot.

 

Kirkkomusiikkia pääaineenaan opiskeleva voi sisällyttää opintoihinsa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkoihin vaadittavat kelpoisuusopinnot ja saada pätevyyden em. kirkon kanttorin virkoihin. Ilman kelpoisuusopintoja suoritettu tutkinto antaa valmiuksia muiden kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen tehtäviin. Maisterin tutkinnon syventymiskohteeksi voi valita kuoronjohdon, laulun, projektin, tutkimuksen tai urkujensoiton. Kirkkomuusikon koulutuksen ytimen muodostaa jumalanpalvelusmusiikki, mutta myös muun seurakuntatyön edellyttämät musiikilliset valmiudet ovat keskeisiä. Opintojen punaisena lankana onkin työelämän edellyttämä laaja-alainen ja monipuolinen muusikkous. Opetuskielenä on suomi, Helsingissä lisäksi ruotsi. Tarvittaessa henkilökohtaista opetusta annetaan myös englanniksi.

 

Aineryhmästä valmistuu korkeatasoisia muusikkoja, pedagogeja ja tutkijoita kirkkomusiikin alan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Työelämään siirryttyään valmistunut kirkkomuusikko on osa suomalaisten arkea: hän on monipuolinen musiikin ammattilainen, joka toimii monilla paikkakunnilla ainoana musiikin ammattilaisena. Urkuja solistisena pääaineenaan opiskeleva voi työskennellä solistin, orkesterimuusikon tai pedagogin tehtävissä.

Jatko-opinnot

Kirkkomusiikin koulutus antaa myös valmiuksia tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin. Jatko-opiskelijat tekevät tohtorintutkintoja DocMus-tohtorikoulussa taiteellisella ja tieteellisellä linjalla sekä kehittäjäkoulutuksessa. Sibelius-Akatemiassa voidaan suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinto (MuL, mus.lis.) ja musiikin tohtorintutkinto (MuT, mus. toht.). Kirkko- ja urkumusiikin aloilla on kautta vuosikymmenien tehty jatkotutkintoja monipuolisesti.

Hakeminen

Uusia kirkkomusiikin ja urkujen opiskelijoita valitaan vuosittain 25–30. Urkujensoiton pääaineopiskelijana aloittaa vuosittain muutama uusi opiskelija. Suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen otettavat opiskelijat valitaan omissa valintaryhmissään. Hakijalla pitää olla koulutettavuuden lisäksi hyvät musiikilliset taidot ja tiedot, motivaatio kirkkomusiikin opintoihin sekä opiskelussa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito. Kuopion ja Helsingin kirkkomusiikin koulutukseen haetaan saman valintakokeen kautta.

Tulevia tapahtumia

Tutustu soittimiin

  

Syksyllä 2011 Sibelius-Akatemian kirkko- ja urkumusiikin koulutus ja konserttitoiminta sai käyttöönsä Helsingin Musiikkitalon Organo-salin, jossa käytössä ovat kolmet urut. Lisäksi opiskelukäytössä ovat lukuisat urut sekä Helsingissä Nervanderinkadun toimipisteessä että Kuopiossa. Opetusta järjestetään myös yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Kuopion seurakuntien kirkoissa.

Yhteystiedot ja opettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi

 

Yhteystiedot, Helsinki

 

Ainejohtaja Jorma Hannikainen
Kirkkomusiikki/Helsinki
 

Aineryhmän varajohtaja, lehtori Pekka Suikkanen
Kirkkomusiikki/Helsinki
 

 

Yhteystiedot, Kuopio

 

Ainejohtaja Seppo Kirkinen
 

Aineryhmän varajohtaja Mikko Korhonen
 

kuopioinfo (at) uniarts.fi

 

Helsingin yksikön opettajat

Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Yliopistonlehtori
Tohtorikoulutettava
Tuntiopettaja
Koulutuksen kehittämispäällikkö, tuntiopettaja
Professori
Tuntiopettaja
Varadekaani, tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Lehtori
Professori
Tuntiopettaja, tohtorikoulutettava
Lehtori
Lehtori
Lehtori
Tuntiopettaja, tohtorikoulutettava
Tuntiopettaja

Kuopion yksikön opettajat

Tuntiopettaja
Kirjastonjohtaja, tuntiopettaja
Lehtori, tohtorikoulutettava
Lehtori
Lehtori
Lehtori
Lehtori
Lehtori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja