Jouset

Jousten aineryhmässä voi opiskella viulun, alttoviulun, sellon ja kontrabasson soittoa. Opinnoissa keskeisintä on sekä solistisessa että kamarimusiikki- ja orkesterityössä tarvittava soittotaito. Aineryhmästä valmistunut tuntee oman instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston, tyylit, tekniikat ja tulkintatavat sekä länsimaisen taidemusiikin keskeisen orkesteriohjelmiston. Korkeakoulututkinto jousten aineryhmästä antaa valmiudet työskennellä sekä ammatti- tai freelancermuusikkona että pedagogina.

Opiskelu

Sibelius-Akatemian jousten aineryhmässä opiskellaan viulun, alttoviulun, sellon ja kontrabasson soittoa. Pääaineinstrumentissa valmistetaan kandidaatin tutkinnossa B-tason ja maisterin tutkinnossa A-tason ohjelmasuoritus oman instrumentin tasokuvausten mukaisesti.

 

Esiintyminen muun muassa Helsingin Musiikkitalon tiloissa on olennainen osa opiskelua. Opiskelija osallistuu orkesterisoittoon heti opintojen alusta Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin riveissä. Aineryhmä on myös käynnistänyt Radion Sinfoniaorkesterin kanssa koulutusyhteistyön, johon osallistuvat opiskelijat saavat henkilökohtaisen valmentajan Radion Sinfoniaorkesterin ja Helsingin Kaupunginorkesterin konserttimestareista ja äänenjohtajista.

 

Jousten aineryhmästä valmistunut musiikin maisteri tuntee oman instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston, tyylit, tekniikat ja tulkintatavat sekä länsimaisen taidemusiikin keskeisen orkesteriohjelmiston. Osaamista voi syventää koesoittovalmennuksen, äänenjohtaja- ja stemmakoulutuksen tai konserttimestarin koulutuksen valinnaisilla opintojaksoilla. Pedagogiikkaopinnoissa perehdytään oman instrumentin soitonopetukseen alkeispedagogiikasta ammattiin valmistavaan koulutukseen.Sibelius-Akatemian kouluttamia jousisoittajia työskentelee sekä ammattitaitoisina pedagogeina suomalaisen musiikkikoulutuksen kentällä että orkesterimuusikon, kamarimuusikon tai solistin tehtävissä. Heitä työllistävät käytännössä kaikki kotimaiset ammattiorkesterit. Maailmalla muun muassa Sächsische Staatskapelle Berlin, London Symphony Orchestra, Oslo Filharmonier sekä Sveriges Radios Symfoniorkesteri ovat valinneet muusikoikseen nykyisiä ja entisiä Sibelius-Akatemian jousisoitinopiskelijoita.


Koulutusta annetaan Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksesta alkaen ja se tarjoaa valmiudet myös jatkokoulutukseen. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.).

Opettajat

Viulu

Professorit
Kaija Saarikettu
Réka Szilvay


Lehtorit
Jaakko Ilves
Pekka Kauppinen
Maarit Kirvessalo-Nurmela (viulupedagogiikka)
Tero Latvala
Päivyt Meller
Merit Palas


Tuntiopettajat
Petri Aarnio
Yvonne Frye (viulupedagogiikka)
Janne Malmivaara
Minna Pensola
Silja Raitio-Heikinheimo
Arja Yurtseven (viulupedagogiikka)
Mari Tampere-Bezrodny
Antti Tikkanen
Seppo Tukiainen
 


Alttoviulu

Lehtorit
Teemu Kupiainen
Lilli Maijala


Tuntiopettajat
Tommi Aalto
Anna Gribajcievic
Atte Kilpeläinen
Tiina Konttinen (alttoviulupedagogiikka)
Atso Lehto
Pirkko Simojoki
Helge Valtonen


Sello

Professorit
Martti Rousi
Marko Ylönen (kamarimusiikin professori, myös sellonsoiton opetusta)


Lehtorit
Hannu Kiiski
Roi Ruottinen
Raimo Sariola


Tuntiopettajat
Timo Hanhinen
Jaani Helander
Tapani Heikinheimo (sellopedagogiikka)
Tuomas Lehto
Samuli Peltonen
Tuomas Ylinen


Kontrabasso

Lehtori
Lasse Lagercrantz


Tuntiopettajat
Aapo Juutilainen
Juho Martikainen
Jiri Parviainen
Panu Pärssinen
Taru Tiusanen (kontrabassopedagogiikka)


Esiintymis- ja oppimisvalmennus

Lehtori
Päivi Arjas (ainejohtaja)

Hakeminen

Seuraava hakuaika Taideyliopistoon on tammikuussa 2019. Ohjeet hakemiseen ja akatemiakohtaiset valintaoppaat löytyvät Hae opiskelijaksi -sivulta.

Tulevia tapahtumia

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

Aineryhmäjohtaja, lehtori Päivi Arjas
Vara-aineryhmäjohtaja, lehtori Raimo Sariola

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi