Harmonikka, kitara, kantele

Harmonikan, kitaran ja kanteleen korkeakoulutus Sibelius-Akatemiassa tukee opiskelijoita huippulaatuisen taidollisen ja tiedollisen ammattitaidon saavuttamisessa ja yksilöllisessä taiteellisessa kehityksessä.

Opiskelu

Harmonikan, kitaran ja kanteleen opetus Sibelius-Akatemiassa tarjoaa pitkäjänteisen, korkeaan ammattitaitoon valmistavan opintokaaren aina nuorisokoulutuksesta tohtorintutkintoon saakka. Kansainvälisessäkin vertailussa huipputasoisen opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle soittimen hallintaan perustuva taiteellinen suorituskyky sekä valmius musiikin ymmärtämiseen. Nämä taidot antavat valmistuneelle opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä vaativissa solistin, orkesteri- tai kamarimuusikon ja musiikkipedagogin tehtävissä sekä jatkaa opintojaan aina tohtorintutkintoon saakka.

 

Opetuksen tavoitteena on myös nostaa monipuolisten ja monivivahteisten instrumenttien asemaa konserttisoittimina. Harmonikan, kitaran ja kanteleen koulutuksen opetukseen kuuluvan taiteellisen toiminnan tuloksia voi kuulla muun muassa Sibelius-Akatemian järjestämissä konserteissa sekä festivaaleilla, kiertueilla ja kilpailuissa Suomessa ja maailmalla.

 

Jatko-opinnot

 

Sibelius-Akatemiassa tohtorintutkinnon voi tehdä taiteellisella ja tieteellisellä linjalla sekä kehittäjäkoulutuksessa. Sibelius-Akatemiassa voidaan suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinto (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinto (MuT, mus. toht.).

 

Harmonikka

Sibelius-Akatemian harmonikansoiton opetuksen keskiössä ovat monipuoliset solistiset opinnot eri tyylilajeissa barokista nykymusiikkiin sekä laaja-alaiset pedagogiikan taidot. Opetukseen kuuluvat myös kamarimusiikki, prima vista -soitto, vapaa säestys ja improvisointi sekä harmonikan historia ja ohjelmistotuntemus. Harmonikansoiton 5,5-vuotiset kandidaatin- ja maisteriopinnot valmistavat ennen kaikkea solistin, musiikkipedagogin, kamarimuusikon ja käytännön muusikon tehtäviin. Koulutuksessa halutaan löytää kullekin opiskelijalle hänen persoonallisuuttaan kunnioittava laaja ammattitaito. Harmonikkaluokka järjestää myös säännöllisesti erilaisia seminaareja  ja mestarikursseja.

 

Sibelius-Akatemian klassista harmonikkaluokkaa pidetään yhtenä merkittävimmistä alallaan. Opiskeluilmapiiri on kansainvälinen ja kansainvälinen opiskelijavaihtotoiminta on erittäin aktiivista. Vuonna 1977 alkaneella Sibelius-Akatemian klassisella harmonikkalinjalla ovat opiskelleet lukemattomat kansainvälisillä areenoilla menestyneet harmonikkamuusikot kuten Mika Väyrynen, Janne Rättyä, Mikko Luoma, Veli Kujala, Niko Kumpuvaara, Ari Lehtonen, Heidi Luosujärvi, Vincent Lhermet ja Ivan Sverko.

 

Klassista harmonikansoittoa voi opiskella Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa. Perusopinnot tarjoavat mahdollisuuden myös tohtoriopintoihin. Sibelius-Akatemiasta on valmistunut viisi tohtoria harmonikka pääaineenaan. Tällä hetkellä tohtorintutkintoa suorittaa viisi harmonikansoittajaa.

Kantele

Klassisen kanteleen opiskelun tavoitteena on kehittää opiskelijan monipuolista soittotaitoa ja omaa taiteellista näkemystä. Muita opiskelun keskeisiä sisältöjä ovat kamarimusiikki, pedagogiset taidot, vapaa säestys ja kanteleen perinteeseen tutustuminen. Ensimmäinen taidemusiikkiin erikoistuneiden kanteleensoiton ammattilaisten sukupolvi toimii aktiivisesti muun muassa uuden taidemusiikin kentällä ja pedagogisissa tehtävissä. Sähkökantele ja sen uusien ilmaisukeinojen innovointi on koulutuksen uusimpia alueita. Opiskelijalla on usein mahdollisuus työskennellä instrumentista kiinnostuneiden elävien säveltäjien kanssa, ja monet opiskelijat ovat kehittäneet taitojaan myös oman musiikin tekemisessä. Klassisen kanteleen pääainekoulutus käynnistyi Sibelius-Akatemiassa vuonna 1987. Vuosien mittaan yksikölle on muodostunut valtakunnallisesti keskeinen tehtävä kantelemusiikin vaalimisessa ja uudistamisessa. Kanteleluokalta on valmistunut musiikin maisteriksi suomalaisten ohella kaksi virolaista ja yksi venäläinen opiskelija. Koulutukseen on hakeutunut myös useita vaihto-opiskelijoita eri Baltian maista.

Kitara

Sibelius-Akatemian kitarakoulutuksen päämääränä on korkea taiteellinen ja instrumentaalinen osaaminen yhdistyneenä vahvoihin pedagogisiin taitoihin. Näitä osa-alueita kehittämällä vastataan myös työelämän tarpeisiin. Opettajakuntaa täydentävät säännöllisesti myös kansainväliset professorivieraat. Sivuaineena opiskelijalla on mahdollisuus soittaa sähkökitaraa tai muita käytännön musiikkielämässä tarvittavia soittimia kuten mandoliinia tai banjoa. Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä laaja-alaisesti sekä solistisissa tehtävissä että pedagogina. Kokeneen opettajakunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksessa perinteet ja taito välittyvät usein sananmukaisesti kädestä käteen. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on kohottaa suomalaisen kitaraosaamisen taiteellista tasoa entisestään. Käytännössä lähes kaikki Suomen nimekkäät klassisen kitaran soittajat ovat suorittaneet opintonsa Sibelius-Akatemian kitaraluokalla. Esimerkiksi Otto Tolonen, Juuso Nieminen, Timo Korhonen ja Ismo Eskelinen, Janne Malinen ja Jyrki Myllärinen ovat valmistuneet luokalta.

 

Opettajat

Harmonikka

Lehtorit

Tuntiopettajat

Kantele

Lehtori

Tuntiopettajat

Kitara

Lehtorit

  • Ismo Eskelinen (vastuuopettaja, kitara)
  • Andrzej Wilkus (vastuuopettaja, kitarapedagogiikka)
     

Tuntiopettajat

  • Otto Tolonen, tuntiopettaja
  • Janne Malinen, tuntiopettaja
  • Petri Kumela, tuntiopettaja
  • Jukka Savijoki, tuntiopettaja
     

Hakeminen

Seuraava hakuaika Taideyliopistoon on tammikuussa 2019. Ohjeet hakemiseen ja akatemiakohtaiset valintaoppaat löytyvät Hae opiskelijaksi -sivulta.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi
 

Vastuuopettajat

Harmonikka: lehtori Matti Rantanen
Kantele: lehtori Ritva Koistinen-Armfelt
Kitara: lehtori Andrejz Wilkus

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi