Oppimateriaalit

Musiikkiala

Alle on koottu Sibelius-Akatemian sähköisiä oppimateriaaleja ja hyödyllisiä verkkosivustoja.

1900-luvun musiikin historia (FI)

Tietopaketti viime vuosisadan musiikillisista ilmiöistä opettajille, opiskelijoille ja kaikille musiikista kiinnostuneille

Afroimpro (FI, EN)

Sivusto esittelee menetelmiä, joilla rytmimusiikin taitajat ovat opiskelleet improvisointia kautta aikojen. Uusia ideoita improvisointiin jo pidemmällä oleville opiskelijoille ja opettajille.

Akustiikan perusteet (FI, EN)

Tietoa musiikkiakustiikasta ja apuvälineitä erilaisten musiikkiakustisten perusilmiöiden havainnollistamiseen

 

Aleatori (FI)

Musiikkiopistotasolle soveltuvan harmoniaopin ja säveltapailun oppimateriaali. Artikkeli- ja ohjelmistotietokanta musiikin perusteiden eli säveltapailun, musiikinteorian ja musiikin historian opetukseen.

Couperinin cembalokirjat (FI)

François Couperin (1668–1733) on antanut cembalokirjojensa sarjojen osille otsikot, joiden merkitystä on usein vaikea ymmärtää. Sivusto pyrkii tarjoamaan tähän ongelmaan apua. Se on tarkoitettu cembalisteille, cembalonsoiton opiskelijoille ja Couperinin musiikista tai hänen ajastaan kiinnostuneille.

Etno.net (FI, EN)

Kansanmusiikin aineryhmän verkkoäänitteitä, CD-levyjä ja oppimateriaaleja

Fraseerausapuri (FI, EN)

Väline jazzfraseerauksen harjoitteluun

Harp Notation (EN)

Englanninkielinen sivusto esittelee harpun mahdollisuuksia säveltäjille.

Intonaatio (FI)

Sivustolla esitellään intonaation haasteita soittajan jokapäiväisen työn kannalta.

Jouhikko (FI)

Jouhikon esittely

Kieltenopetuksen verkkoaineistot (FI, EN, SV, DE)

Kieltenopetuksen materiaalipankki

Laura (FI, EN)

Laulujen ja laulusuomennosten tekstitietokanta

Lyömäsoittimet (FI)

Orkesterilyömäsoittimet ja niille säveltäminen – tietopankki säveltäjille ja sovittajille

MUHAVE (FI, EN)

Musiikin tiedonhaun verkko-oppimateriaali tutustuttaa erilaisiin musiikin tiedonlähteisiin ja niiden käyttöön.

Muhi – Musiikinhistorian verkkosivut (FI)

Muhi sisältää musiikinhistoriallisten artikkelien tietokannan sekä suppean yleisesityksen länsimaisen taidemusiikin historiasta. Muhin sisältö on referoitua ja korkeatasoista edustaen parasta suomalaista tietämystä.

Musiikin historian pedagogiikka (FI)

Musiikinhistorian pedagogiikkakurssi verkossa

Musiikinteoria 1 (FI, EN)

Musiikinteoriaa totutusta poikkeavalla tavalla. Harmonian lisäksi käsitellään myös mm. notaatiota ja rytmiikkaa. Oppimateriaalissa peilataan musiikinteorian käsitteistöä historian kautta nykypäivään. Mukana on lyhyesti myös jazzin musiikinteoriaa.

Musiikinteoria 2 (FI)

Musiikinteorian jatko-osassa on aiheina mm. notaatio, äänenkuljetus, soinnutus, koraali, kuorosovitus, kaksiäänisyys, reduktio, kontrapunkti ja soitunnus.

Musiikin teknologian perusteet (FI)

Musiikin tietotekniikan ja äänitekniikan perusteet

Ooppera verkossa (FI)

Tutustu oopperan maailmaan! Astu sisään ja ratko eteesi tulevat haasteet. Minna ja Tuukka auttavat sinua tutustumaan oopperataiteeseen ja ymmärtämään, mistä oopperassa todella on kyse.

Organo (FI)

Multimediaesittely Musiikkitalon Organo-salista ja sen kolmista erityylisistä uruista. Tutustu soittimiin, niiden historiaan ja kuuntele niille sävellettyä musiikkia. Urkutieto-osiossa voit myös perehtyä urkujen toimintaan.

SUMU – Suomalaisen musiikin tietokanta (FI)

SUMU on Sibelius-Akatemian kehittämä ja ylläpitämä suomalaisen musiikin tietokanta. Se on kehitetty tutkimuskäyttöön ja se sisältää perustiedot noin 400 suomalaisen säveltäjän teoksista

Tiedätkö soiton harjoittelusta riittävästi? (FI, EN, SV)

Muusikko-soitonopettajan sekä lääkärin yhdessä tekemä oppimateriaali järkevän harjoittelun tueksi. Painopiste on fyysisen ja psyykkisen harjoittelun sekä harjoittelun pitkäjännitteisen suunnittelun ohjauksessa.

Vaccaj (FI, EN) 

Nicolo Vaccajn Metodo pratico -kokoelman laulujen nuotit, sanat ääntämisohjeineen ja suomennoksineen, lauluesimerkit sekä taustatiedot

Virtuaalikatedraali (FI, EN, SV)

Virtuaalikatedraali tekee tutuksi rikasta ja monipuolista kirkkomusiikkia ja esittelee soittimista suurimman – urut.

Viulistin soittoergonomia (FI)

Fysioterapeutti Katarina Poranderin opetusvideo antaa tietoa kehon asennoista ja toiminnoista viulua soittaessa. Ohjeet soveltuvat kaikille viulisteille riippumatta soittajan tasosta.

WaS – Wind and Sound (FI, EN)

Vaskisoittajille ja vaskisoittimista kiinnostuneille tarkoitettu sivusto, joka selvittää, mitä vaskisoittimessa ja soittajassa tapahtuu äänenmuodostusprosessin aikana.

Yleismusiikillisten taitojen opas (FI, SVE, EN)

Opas kuvaa yleismusiikillisten taitojen aluetta eli erilaisiin musiikinteoreettisiin aineisiin kuuluvia taitoja ja aihepiiriin liittyviä käytännön muusikon valmiuksia.

Ääninen (FI)

Äänisanakirja ja sävellysympäristö

Äänityö (FI)

Opas, jossa esitellään, miten musiikkia tai ääntä yleensä taltioidaan ja käsitellään Audacity-ohjelmalla. Opas on suunnattu erityisesti musiikinopettajille ja musiikinharrastajille.

Esittävien taiteiden ala

Oheisesta linkistä löytyvät Teatterikorkeakoulun sähköiset oppimateriaalit.

Tila, kuva, aatteet -verkko-oppimateriaali on suunniteltu oheismateriaaliksi Teatterikorkeakoulun samannimiseen luentosarjaan, jonka tarkoitus on opettaa teatterin ja tanssin opiskelijoille taidehistorian pääpiirteet esihistoriallisesta ajasta aina 1800-luvun loppuun saakka. Taidehistorian (arkkitehtuuri ja kuvataiteet) lisäksi mukana on viittauksia teatterin, tanssin ja oopperan ilmiöihin. Pyrkimyksenä on sitoa nämä taiteen alat niihin poliittisiin, uskonnollisiin ja filosofisiin aatteisiin, jotka ovat eri aikakausina taiteita olennaisesti muokanneet.

 

Rummet, bilder, idéernas värld är sammanställt som undervisningsmaterial för Teaterhögskolan och hör ihop med den tiodelade föreläsningsserien ”Rummet, bilden, idéernas värld”. Föreläsningar inkluderar i konsthistoria (framförallt i arkitektur och bildkonst) även hänvisningar till teater, dans och opera. Strävan är att visa hur de olika konstområdena präglats av respektive tidsperioders politiska, religiösa och filosofiska idéströmningar. Materialet presenterar huvuddragen i konsthistorien fram till slutet av 1800-talet.

Suomen teatterihistoria on verkkokirja, joka tarjoaa laajan ja melko yksityiskohtaisen kuvauksen teatterista ja sen lähitaiteista Suomessa. Aineisto on kirjoitettu yliopistotasoiseen opiskeluun.

Eurooppalaisen teatterin historiaa -verkko-oppimateriaali pohjautuu Teatterikorkeakoulun Avoimen Yliopiston julkaisemaan ja Pentti Paavolaisen kirjoittamaan opintokansioon Eurooppalaisen teatterin historiaa (1997). Ensimmäisen verkkoeditoinnin on suorittanut Anne Makkonen. Vuosina 2015–2016 FT Jukka von Boehm editoi ja täydensi materiaalia. Aineisto jakautuu kymmeneen opintojaksoon, joiden otsikot noudattavat tärkeimpiä teatterin historian asiasisältöjä ja aikakausijakoja alkaen antiikin Kreikasta ja päätyen 2000-luvun alun teatterin ilmiöihin.