Opetusohjelmat

Taideyliopistossa järjestettävä opetus vahvistetaan lukuvuosittain. Tältä sivulta löydät Taideyliopiston kolmen akatemian opetusohjelmat.

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemian opetusohjelmat löydät opetusalueittain WebOodi-järjestelmästä. Pääset selaamaan WebOodia kirjautumatta sisään.

Kieliopinnot löytyvät tältä sivulta kohdasta Taideyliopiston yhteinen opetus.

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemian lukuvuosien 2015–2016 sekä 2016-2017 opetustiedot löytyvät ASIOsta (ryhmäkalenteri ja opiskelijalukkari) ja WebOodista. Voit selata opetustietoja kirjautumatta sisään järjestelmiin.

 

Kieliopinnot löytyvät tältä sivulta kohdasta Taideyliopiston yhteinen opetus.

Teatterikorkeakoulu

Opetusohjelmat 2016-2017 ​

 

Koulutus- ja maisteriohjelmat sekä yksiköt ovat koonneet opetustarjonnan lukuvuosittaisiksi opetusohjelmiksi. Opetusohjelmat on julkaistu WebOodissa ohjelma- ja yksikkökohtaisissa oppaissa, joita pääsee selaamaan alla olevien linkkien kautta.

Teatterikorkeakoulun opetustiedot lukuvuodelle 2016–2017 löytyvät WebOodista. Voit selata opetustietoja kirjautumatta sisään järjestelmiin. Opetusaikatiedot löytyvät ASIOsta (ryhmäkalenteri ja opiskelijalukkari).

Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin kautta kaksi kertaa vuodessa. Ilmoittautumisaika syksyn 2016 opetukseen on 18.5.‒26.8.2016 ja kevään 2017 opetukseen 1.‒30.11.2016.

Kieliopinnot löytyvät tältä sivulta kohdasta Taideyliopiston yhteinen opetus.

Teatterikorkeakoulun opetustarjonta 2016-2017

Teatterikorkeakoulun opetustarjonta 2016-2017

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus – Tutke   

 

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (BA/MA)

                           TeaK/Näyttelijäntaide BA 1VSK  

                           TeaK/Näyttelijäntaide BA 2VSK                                                     

                           TeaK/Näyttelijäntaide BA 3VSK                           

                           TeaK/Näyttelijäntaide MA

 

 

Ohjauksen koulutusohjelma BA

Ohjauksen koulutusohjelma MA

Dramaturgian koulutusohjelma BA

Dramaturgian koulutusohjelma MA
 

Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst

                            BA

                            MA
 

Tanssijantaiteen maisteriohjelma

Koreografian maisteriohjelma

Tanssin koulutusohjelma vsk 3

Tanssin koulutusohjelma vsk 1

 

Valosuunnittelun koulutusohjelma, 1 vsk

Valosuunnittelun koulutusohjelma, 2 vsk

Valosuunnittelun koulutusohjelma, 3 vsk

Valosuunnittelun maisteriohjelma, 1 vsk

Valosuunnittelun maisteriohjelma, 2 vsk

Äänen koulutusohjelma, 1 vsk

Äänen koulutusohjelma, 2 vsk

Äänen koulutusohjelma, 3 vsk

Äänen maisteriohjelma, 1 vsk

Äänen maisteriohjelma, 2 vsk

 

MA in Ecology and Contemporary Performance

MA in Live Art and Performance Studies  

Tanssinopettajan maisteriohjelma (MA) 

Teatteriopettajan maisteriohjelma (MA)

Yhteisen opetuksen keskuksen opetusohjelma

Taideyliopiston yhteiset opinnot

Taideyliopistossa järjestetään kaikille tutkinto-opiskelijoille yhteistä opetusta. Yhteinen opetus voi muodostua yksittäisistä kursseista, mutta tarjolla on myös akatemioiden yhteistä verkostomaista opetusta, joka voi muodostaa opintokokonaisuuden. Alta löydät tietoa lukuvuoden yhteisestä opetuksesta.

 

Lisäksi akatemiat kartoittavat omasta opetustarjonnastaan sellaisia kursseja, jotka on mahdollista avata muiden akatemioiden tutkinto-opiskelijoille. Toisista akatemioista valittavat kurssit tai akatemioiden yhteinen opetus hyväksytään opiskelijoiden henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa. Opiskelijan tulee tarvittaessa keskustella opintojaksojen soveltuvuudesta omaan tutkintoonsa omassa akatemiassaan. Liikkuvuuden lähtökohtana on se, että kurssit voidaan sisällyttää kotiakatemian minimilaajuisiin tutkintoihin.

Työelämäopinnot

Työelämäopinnot

Taiteilija, taidemaailma ja yhteiskunta (2-8 op)

 

Kurssikokonaisuus on Taideyliopiston valmistumassa oleville taiteilijoille suunnattu opintokokonaisuus, jossa tarkastellaan taiteellista toimintaa suhteessa yhteiskuntaan ja taidemaailmaan. Kurssi vahvistaa opiskelijan käytännöllisiä ja tiedollisia taitoja liittyen ammattitaiteilijana toimimiseen. Opintokokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana on taiteilija ammatillisena toimijana kotimaisella ja kansainvälisellä taiteen kentällä. Kurssien sisällöt ovat pääosin yhteisiä, mutta tarpeen mukaan sisältöjä on muokattu akatemiakohtaisiksi. Opettajina toimivat taide-elämän ammattilaiset, asiantuntijat, tutkijat ja vertaistoimijat.

 

Opetuksen muodot: luennot, asiantuntijavierailut ja paneelikeskustelut, työpajat, seminaarit ja liveroolipelit. Kokonaisuus on mahdollista suorittaa kolmen lukuvuoden kuluessa. Myös yksittäisen moduulin suorittaminen on mahdollista. Kokonaisuus muodostuu kolmesta moduulista kahden lukukauden aikana:

 

1. Taiteilijana myöhäisen modernin yhteiskunnassa (2 op): taiteellinen toiminta suhteessa yhteiskuntaan; kulttuurintuotannon peruskäsitteet; taiteen kentän rakenteet ja toimijat; kulttuuri- ja taiteilijapolitiikan perusteet; taiteen rahoitusjärjestelmät.

 

2. Ammattina taiteilija (4 op): taiteilija ammatillisena toimijana taidemaailmassa; kansainvälisen työskentelyn muodot ja rahoitus; taiteilija monialaisissa projekteissa.

 

3. Työelämäroolipelit (2 op):  intensiivinen roolipeleihin perustuva jakso, jonka aikana opiskelija harjoittelee työelämätaitojaan innostavassa toiminnallisessa ympäristössä. Opintojakso järjestettiin edellisen kerran toukokuussa 2016: lisätietoja.

 

Taide festivaaliympäristössä

Flow-festivaalilla nähtiin ensimmäistä kertaa Taideyliopiston opiskelijoiden taidetta kesällä 2015 ja yhteistyö toteutetaan uudelleen vuonna 2016. Opiskelijoiden taiteellisista produktioista muodostuu samalla tuotantokurssi, jossa opiskelija kehittää taiteen tuottamisen käytännön taitoja toimimalla Taideyliopiston tuotantoryhmän jäsenenä Flow-festivaalin ohjelmakokonaisuudessa.

Kurssi kietoutuu valittujen teosten tuotantoprosessien ympärille. Alkuluentojen jälkeen kurssi suoritetaan enimmäkseen teosten omien markkinointi- ja tuotantoaikataulujen puitteissa huhtikuun ja elokuisen festivaaliviikonlopun välillä: lisätietoja.

Kirjoittamisen opinnot

Kirjoittamisen opinnot

Kirjoittamisen opintokokonaisuus

Kirjoittamisen opintokokonaisuus järjestää kursseja kolmella osa-alueella, jotka ovat

  • digitaalinen eli kokeellinen kirjoittaminen
  • taiteesta kirjoittaminen
  • luova kirjoittaminen perinteisissä genreissä

Kirjoittamisen opintokokonaisuus lähti liikkeelle Taidekirjoittamisen hankkeena Teatterikorkeakoulussa vuonna 2012 ja vuodesta 2013 alkaen se on edistänyt pysyviä rakenteita kirjoittamisen koulutukselle Taideyliopistossa.

Kirjoittaminen nähdään riippumattomana ja itsenäisenä taidemuotona, jonka kehittyminen nähdään itseisarvona. Kirjoittamisen opettaminen edellyttää aikaa, työrauhaa ja pitkäjänteisyyttä.

 

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2016-2017 kursseille on käynnissä nyt. Ilmoittautumisaika päättyy 28.8. Lukuvuoden opetusohjelman löydät Taideyliopiston WebOodista (ei vaadi sisäänkirjautumista).

 

Kirjoittamisen opintokokonaisuuden tarjonnasta on mahdollisuus saada räätälöidysti opintopisteitä sivuainekokonaisuuden verran. Opintosuunnittelussa avustaa opintokokonaisuudesta vastaava lehtori Jusa Peltoniemi ja opintokoordinaattori Anna Heikkilä.

 

 

SAMA – Sound Art & Sonic Arts (in English)

SAMA – Sound Art & Sonic Arts (in English)

The goal of SAMA (Sound Art & Sonic Arts at University of the Arts Helsinki) is to examine sound as a wide-ranging form of contemporary art. The artistic practices and contexts of sound art stem from the fields of music, sound design, visual arts and performing arts. With its diverse areas of expertise, The University of the Arts offers an excellent environment as well as the necessary facilities for an interdisciplinary approach to Sound Art and Sonic Arts.

The education combines the knowledge of UniArts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Artsstudy module aimed at developing mobility and collaboration between the academies.

 

Organizers

 

University of the Arts Helsinki is Finland's national university for the arts—the country's highest institution for fine art, theatre and music. SAMA is coordinated by the University of the Arts’ Open Campus, and planned jointly by Time and Space Arts at the Academy of Fine Arts, the Masters' Program of Sound at Theatre Academy Helsinki and the Department of Music & Technology at the Sibelius Academy.

 

Courses 2016-2017

 

During the academic year SAMA will be offering courses, workshops and seminars held by international and Finnish sound artists. The language of teaching is English. For additional information on the courses, requirements and enrollment instructions, please see the Course catalogue in WebOodi:

 

  1. Visit http://weboodi.uniarts.fi (if you have a user account, sign in)
  2. Click “Instruction/Courses” on the side bar, and under it the link “Course catalogues”
  3. Click the link “TaiY / SAMA Sound Art & Sonic Arts”
  4. Click the tab marked “Teaching”
  5. Click the plus sign next to “Advanced Studies” to open the course list

How to enroll

Enrollment for SAMA’s fall term is currently open in WebOodi. The enrollment for SAMA courses ends one week before the course is scheduled to start. See the course description for specific dates.

 

Students enrolled in other Finnish universities can apply to the courses via the JOO agreement (http://www.joopas.fi).

 

Select courses are available for students not currently enrolled in any Finnish University via the Open University. Students to these courses are primarily selected on the basis of a letter of motivation. The enrollment fee for Open University studies is currently 15€/ECTS. For more information, visit the University of the Arts Open University website.

 

Contact information

 

Lecturer Ava Grayson (firstname.lastname@uniarts.fi)

Academic Affairs Coordinator Johanna Wahlström

SAMA – Sound Art and Sonic Arts
Taideyliopisto
PL 20
00097 Taideyliopisto

Visiting address: Degree Program of Sound Design, TeaK Vässi, Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki, 5th floor, room 507. 

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet (20 op)

Opintokokonaisuus on taidehallinnon alan toimintaan ja tutkimukseen keskittyvä johdatus, joka on suunniteltu Taideyliopiston sivuainekokonaisuudeksi ja avoimiksi yliopisto-opinnoiksi kiinteässä yhteistyössä Sibelius-Akatemian Taidehallinnon maisteriohjelman kanssa. Opintokokonaisuus esittelee viidessä erillisessä opintojaksossa käytännönläheisesti alan tutkimukseen ja parhaimpiin käytäntöihin perustuen taiteiden johtamista ja kulttuurialan yrittäjyyttä.

 

Opetuksessa painottuu käytännön workshop-työskentely sekä vuorovaikutteinen oppiminen. Opiskelijat tekevät opintoihin liittyen oppimispäiväkirjan, joka on projektisuunnitelman muotoinen nivoutuen näin opiskelijan omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin. Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset ja opintokokonaisuus on rakennettu heidän erikoisosaamiseensa ja tietämykseensä nojaten. 

 

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhdessä lukuvuodessa. Lisätietoa opetuksen aikatauluista päivitetään pian. Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista, joita voi myös suorittaa yksittäisinä:

 

1. Taidehallinnon perusteet (4 op) 
2. Kulttuurin rahoitus (4 op) 
3. Markkinointi ja viestintä kulttuurisektorilla (4 op) 
4. Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys (4 op) 
5. Taiteen soveltava käyttö ja yleisösuhteet (4 op) 

 

Lukuvuoden 2016-2017 kurssitiedot löytyvät WebOodin opinto-oppaasta.

Taideyliopiston sisäinen liikkuvuus

Taideyliopiston sisäinen liikkuvuus

Lukuvuoden 2016 - 2017 liikkuvuusopinnot

Kevätlukukauden liikkuvuusopintoihin ja Taideyliopiston yhteisille kursseille haetaan alkaen 1.11. (Teatterikorkeakoulu) tai 15.11. (Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia). Haku päättyy 30.11.2016. Kurssilistat ja tarkemmat hakuajat löytyvät WebOodin opinto-oppaista.

TaiY / Liikkuvuusopinnot SL 2016

TaiY / Liikkuvuusopinnot KL 2017
 

AaltoARTSin liikkuvuuskurssien hakuohjeet Teatterikorkeakoulun opiskelijoille löytyvät Artsista