Tanssinopettajan maisteriohjelma MA

Kaksivuotinen tanssinopettajan maisteriohjelma antaa vankan perustan omakohtaiselle ja kriittiselle ajattelulle ja taiteellis-pedagogisille käytännön taidoille, ja siinä korostuu pohtiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taiteen ja taidepedagogiikan käytäntöön. Tanssinopettajat työskentelevät taiteen perusopetuksessa, peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä monilla muilla tahoilla.

 

Opiskelu

Tanssinopettajan maiste­riohjelmassa opiskellaan ryhmässä ja itsenäisesti. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan riskejä, tekemään rohkeita valintoja ja etsimään uutta, kuitenkin edeten opetussuunnitelman mukaan. Tanssinopettajan maisteriohjelma on turvallinen konteksti tutkivalle oppimiselle. Innostus, kannustus ja kunnioitus ovat koulutuksen kantavia perusteita.

Opettajan pedagogiset opinnot Teatterikorkeakoulussa (60 op)

Tanssinopettajan maisterin tutkinto

Tanssinopettajan maisterin tutkinto

TUTKINTOVAATIMUKSET (2012-2014)

 

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP)

 

1. Taidepedagogiikan perusteet (20 op)
PA01 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet, 4 op
PA02 Dialogisuus taidepedagogiikassa, 4 op
PA03 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, 4 op
PA04 Taidekasvatuksen erityispedagogiikka, 4 op
PA05 Taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät, 4 op

 

2. Tanssin oppiminen ja opettaminen (20 op)
PB01 Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen, 4 op
PB02 Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari, 6 op
PB05 Lähestymistapoja tanssin opettamiseen ja koreografiseen prosessiin, 5 op
PB06 Tanssipedagogiikan laboratorio, 5 op

 

3. Opetusharjoittelu (20 op)
PC01 Perusharjoittelu, 8 op
PC02 Syventävä harjoittelu, 12 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP)

 

1. Yhteiset (tanssi & teatteri) syventävät (21 op)
PD01 Teatteri ja tanssi yhdessä, 6 op
PD02 Somaattinen työskentely, 5 op
PD04 Taiteellis-pedagoginen tapahtuma, 10 op

 

2. Tanssitaide (14 op)
PE03 Oman tanssijuuden syventäminen, 7 op
PE04 Koreografiset opinnot, 7 op

 

3. PF00 Valinnaiset opinnot, 5 op

 

4. Opinnäyte (20 op)
PG01 Opinnäyteseminaari, 2 op
PG02 Opinnäytteen osiot, 18 op
PG03 Kypsyysnäyte

Arvot
Tanssinopettajan maisteriohjelmassa opiskelu on avoin vuorovaikutus- ja oppimisprosessi, jossa astutaan kohti tuntematonta, otetaan riskejä ja kokeillaan uusia tapoja toimia. Opiskelu tapahtuu kannustavassa ilmapiirissä, jonka perustana on kuunteleminen, kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja kriittisyys.
Käytännöt
Tanssinopettajan maisteriohjelmassa opiskelu perustuu läsnäoloon, sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen. Tutkintovaatimukset antavat mahdollisuuden opintojen joustavalle suunnittelulle, ja vuoden opetusohjelma tarkentaa niitä. Viikoittainen ”lukujärjestys” sisältää viimeisimmät muutokset ja ajankohtaiset tapahtumat.
Yhteistyö
Tanssinopettajan maisteriohjelma toimii laajassa kotimaisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Taideyliopiston sisäisiä kumppaneita ovat muun muassa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä ja CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja sen yhteydessä toimiva Suomen taidekasvatuksen observatorio. Tärkeimpiä yhteistyötahoja koulutuksen toteuttamisessa ovat Aalto-yliopiston Taiteen laitos ja Tampereen Yliopisto. Opetusharjoittelun toteuttamisessa yhteistyötä tehdään kotimaisesti ja kansainvälisesti. Keskeisiä kansainvälisiä kumppaneita ovat University of Auckland (National Institute for Creative Arts and Industries, Dance Studies Department) sekä Al Harah -teatteri Palestiinassa.
Materiaalipankki
Maisteriohjelman materiaalipankki sisältää julkaisuja, luentotaltiointeja, videoita, opinnäytteitä, väitöskirjoja ja listat valmistuneista opiskelijoista.

Opettajat

Professori
Eeva Anttila


Lehtori, tohtorikoulutettava
Katarina McAlester 
 

Lehtori
Heli Kauppila

 

TUNTIOPETTAJAT JA VIERAILIJAT 2017–2018 

Tuomas Fränti
Sami Haapala
Liisa Jaakonaho
Tero Kaunisvuo
Katri Kauppala
Pauliina Kettunen
Heini Kiamiri
Kai Lehikoinen
Jussi Lehtonen
Pia Lindy
Kirsi Monni
Heini Nukari
Maria Nurmela
Gesa Piper
Hanna Pohjola
Olli Pyyhtinen
Mariana Siljamäki
Minna Suoniemi
Isto Turpeinen

Hakeminen

Seuraava hakuaika Tanssinopettajan maisteriohjelmaan on tammikuussa 2018.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Suunnittelija
Justiina Westerinen