Lahjoittaminen

Lahjoituksilla turvaamme korkeatasoisen taidekoulutuksen ja -tutkimuksen kehittymisen Suomessa. 

Lahjoittamalla voit vaikuttaa

Taiteilijoilla, taiteella ja sen menetelmillä on vahva yhteiskunnallinen merkitys ja tehtävä. Taide kuuluu kaikille. 

 

Taideyliopistolla on vastuu kulttuurin ja yhteiskunnan elinvoimaisuuden vaalimisesta ja kehittämisestä kansallisesti. Lahjoittamalla voit osaltasi lisätä taiteen vaikuttavuutta ja edistää luovien alojen kasvua.

 

Taideyliopistolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa ja kaikessa toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja normistoa. Toimintaamme ohjaavat varainhankinnan eettiset periaatteet.

 

Näin lahjoitat

Voit lahjoittaa Taideyliopiston koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämiseen yleisesti. Lahjoituksen voi osoittaa myös tietyn taiteen alan koulutuksen kehittämiseen.

 

Alta löydät lisätietoja eri lahjoitustavoista.

 

Kaikista vähintään 850 euron suuruisista lahjoituksista tulee toimittaa lahjakirja. Ole yhteydessä meihin, niin kerromme lisää.

 

Lahjoituksen verovähennysoikeus

Lahjoituksen verovähennysoikeus

Yhteisöjen ja yritysten tekemä 850 - 250 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500.000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on kohdistettu tukemaan tieteen tai taiteen edistämistä.

 

Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Lahjoitusvähennyksellä pyritään edistämään yliopistojen ja korkeakoulujen yksityistä rahoitusta. (vero.fi)

Testamenttilahjoitus on lahja jälkipolville

Testamenttilahjoitus on lahja jälkipolville

Testamenttilahjoituksen voi osoittaa Taideyliopiston tukisäätiölle, jonka tarkoituksena on tukea yliopiston toimintaedellytyksiä ja opiskelijoita. Sitoudumme kunnioittamaan lahjoittajan testamentissa määriteltyä tahtoa. 

 

Kerromme mielellämme lisää mahdollisuuksista tukea taidemaailmaa.

 

Testamenttilahjoitus yliopistolle on veroton. Perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 2 §:n mukaan perintö- tai lahjaveroa ei suoriteta sellaisesta omaisuudesta, joka on testamentilla tai lahjalla annettu esimerkiksi opetuslaitokselle. Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja pidetään PerVL 2 §:ssä tarkoitettuina opetuslaitoksina, eivätkä ne näin ollen ole perintö- tai lahjaverovelvollisia.

Merkkipäivälahjoitus taiteelle

Merkkipäivälahjoitus taiteelle

Lahjoittaminen voi myös olla keino juhlistaa tärkeää saavutusta, juhlapäivää tai tapahtumaa.Lahjoitukset ohjataan Taideyliopiston tukisäätiölle, jonka tarkoituksena on tukea yliopiston toimintaedellytyksiä ja opiskelijoita. Lahjoituksen voi osoittaa myös tietyn taiteen alan koulutuksen kehittämiseen.

Nimikkorahasto kertoo sitoutumisesta koulutuksen kehittämiseen

Nimikkorahasto kertoo sitoutumisesta koulutuksen kehittämiseen

Testamenttilahjoituksen varoille on mahdollista perustaa tukisäätiön sisällä myös kohdennettu nimikkorahasto, jonka avulla tuetaan lahjoittajan toivomaa taiteenalaa. Nimikkorahaston perustamisen vähimmäissumma on 500.000.

Taideyliopiston tukisäätiöt

Taideyliopiston tukisäätiöt

Tukisäätiöt ottavat vastaan esimerkiksi merkkipäivälahjoituksia ja testamentteja.


Taideyliopiston tukisäätiö avustaa ja tukee Taideyliopistoa ja sen akatemioita, niiden toimintaedellytyksiä ja opiskelijoita.

 

Sibelius-Akatemian tukisäätiö tukee Sibelius-Akatemiaa taloudellisesti apurahoin ja avustuksin.

 

Kuvataideakatemian tukisäätiö tukee ja edistää kuvataiteen opiskelijoiden asumista, taiteellista toimintaa, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä kansainvälisyyttä. 

Yhteystiedot

Anna-Kaisa Haaranen
Kumppanuuksien asiantuntija
050 475 9871, anna-kaisa.haaranen@uniarts.fi
Yritys- ja säätiöyhteistyö, yksityislahjoittaminen, tapahtumayhteistyö.   

        

Johanna Tirri
Kumppanuuksien asiantuntija
050 513 9684, johanna.tirri@uniarts.fi
Yritys- ja säätiöyhteistyö, lahjoittaminen, alumnisuhteet.

 

Nana Salin
Vastaava yhteyspäällikkö
050 461 6780, nana.salin@uniarts.fi
Kumppanuuksien kokonaisvastuu, rahoittaja- ja elinkeinoelämäsuhteet.

 

Jari Perkiömäki
Rehtori
jari.perkiomaki@uniarts.fi

 

Etsitkö esiintyjää tapahtumaasi?

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ohjelmatoimisto Primo välittää musiikkielämyksiä yrityksille ja yhteisöille. Yksityistilaisuuksiin voi tilata esiintyjän Taideyliopiston ylioppilaskunnan keikkavälityksen kautta.