Maalaustaide

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot järjestetään Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opetusalueilla, jotka suuntautuvat johonkin kuvataiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään alueeseen ja sen kehittämiseen. Näitä ovat kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan sekä tila-aikataiteiden opetusalueet. Opetusalue valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Maalaustaiteen opetusalueen opinnot avartavat opiskelijan näkemystä maalaustaiteesta ja ohjaavat suhteuttamaan nykymaalauksen maalaustaiteen perinteeseen.

Ajankohtaista

Opiskelu

Työpajojen, seminaarien, ateljeekäyntien ja ekskursioiden sisältö heijastaa opettajakunnan näkemyksiä ja taiteen alueita, jotka he tuntevat erityisen hyvin. Viisasten kiveä uuden maalauksen sisällöstä ei toisin sanoen ole tarjolla, vaan taiteilijoiden perusteltuja ja vaihtelevia näkemyksiä. Yksilöllisten teemojen taustalla vaikuttavat yhteisenä nimittäjänä nykytaiteen yleiset ominaispiirteet kuten taiteen paikkasidonnaisuus ja teosten tulkinta yhteiskunnallisissa tai eri tiedonalojen teoreettisissa viitekehyksissä. Maalauksen historia on myös pitempi kuin vaikkapa liikkuvan kuvan, mikä heijastuu opetuksessa taidehistoriallisten vertailukohtien runsautena.

 

Maalauksen opetus kytkeytyy toisin sanoen monin tavoin muihin taiteen aloihin ja lajeihin niin kuin uusi maalaustaidekin. Opetus pyrkii laajentamaan opiskelijoiden käsitystä siitä, mitä maalaus voisi olla, mitä se saattaisi merkitä ja millä tavoin se liittyy kaikkeen siihen mikä ei ole maalausta.
 

Maalauksen opetus ei  ole kuitenkaan pääasiallisesti teoreettista vaan tärkeintä ovat seminaarit, joissa keskustellaan pienissä ryhmissä viikoittain opiskelijoiden töistä sekä ennen kaikkea itsenäinen ateljeetyöskentely ja tuntiopettajien, arvostettujen taiteilijoiden, ateljeekäynnit. Opetusalueella painottuu myös tasokas materiaaliopin opetus. 

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon (KuK/BFA, alempi korkeakoulututkinto) johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset perusvalmiudet. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen.

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinnon (KuM/MFA, ylempi korkeakoulututkinto) tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti ja analyyttisesti taiteilijana yhteiskunnassa ja maailmassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Kuvataiteen maisteri hallitsee syvällisesti taiteellisten välineiden käytön ja ymmärtää niiden ajankohtaisen merkityksen ja historian. Hänellä on valmius toimia kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.

Hakeminen

Maalaustaiteesta kiinnostuneet voivat hakea opiskelemaan joko 5,5-vuotisiin kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin tai 2-vuotisiin kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. 5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijat valitsevat opetusalueensa opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterihaussa opetusalue valitaan jo hakemisen yhteydessä.


Haku järjestetään vuosittain.

Opettajat

Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita taiteilijoita, jotka toimivat aktiivisesti kansainvälisen taiteen kentällä. Vakituisten opettajien antamaa opetusta täydennetään vierailevien suomalaisten ja ulkomaisten tuntiopettajien asiantuntemuksella. Vierailevat opettajat ohjaavat temaattisia työpajoja ja erikoiskursseja ja heidän opetuksensa antaa opiskelijoille mahdollisuuden teknisten taitojen laajentamiseen. He toimivat myös opinnäytteiden ohjaajina, asiantuntijoina ja tarkastajina.

 

Kuvataideakatemian opetuksessa korostetaan henkilökohtaista kahdenkeskistä opetusta, joka tapahtuu opiskelijan työhuoneella sekä yhteisissä studio- ja työsalitiloissa. Opiskelijat saavat opetusalueilla henkilökohtaiset vastuuopettajansa, jotka seuraavat heidän opintojaan muita opettajia lähemmin.

Osaamisensa ja ammatillisen verkostonsa kautta opettajakunta kokonaisuudessaan tutustuttaa opiskelijat kuvataiteen kotimaiseen ja kansainväliseen kenttään ja tarjoaa hyvän ammatillisen pohjan taiteilijana toimimiselle.

Maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Walter

Maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Walter

Tarja Pitkänen-Walter (s. 1960) tunnetaan taiteilijana, joka tutkii maalauksen laajentunutta kenttää. Hän tarkastelee maalausta vitalisoivana tekona ja prosessina. Maalauksen moniaistisuus, materiaalisuus ja tilallisuus ovat usein hänen taiteensa teemoina. 

 

Pitkänen-Walter on opiskellut Suomen taideakatemian koulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän valmistui kuvataiteen tohtoriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2006. 

 

Kuvataideakatemian lisäksi hän on opettanut mm. Lahden taideinstituutissa, Göteborgin yliopistossa (Valand) ja taidekoulu MAAssa. Pitkänen-Walter on esiintynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 1982. Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä.

Maalaustaiteen professori Fergus Feehily

Maalaustaiteen professori Fergus Feehily

Professori Fergus Feehily (s. 1968 Irlannissa) työskentelee maalauksen parissa, toisinaan sanan laajimmassa merkityksessä. Joskus on kuvattu, että hänen työnsä eivät ole varsinaisesti maalauksia, ja että niillä on omaleimainen suhde pidättyväisyyteen ja paljastamiseen.

Feehilyn töitä on ollut esillä laajalti. Hänellä on pitänyt yksityisnäyttelyitä useissa gallerioissa ja museoissa, mm. seuraavissa: Capital (San Francisco, 2015), The Suburban (Milwaukee, 2015), Misako & Rosen (Tokio, 2013 ja 2010), The Douglas Hyde Gallery (Dublin, 2012 ja 2009), Stuart Shave/Modern Art (Lontoo, 2011), Dallas Museum of Art (Dallas, Teksas, 2011), Galerie Christian Lethert (Köln, 2010) sekä Neuer Aachener Kunstverein (Aachen, 2008). Hänen töitään on ollut esillä myös lukuisissa ryhmänäyttelyissä, mukaan lukien: Why not live for Art? II - 9 collectors reveal their treasures (Tokyo Opera City Art Gallery, Tokio, 2013), Painter Painter (The Walker Art Center, Minneapolis, 2013), Changing States: Contemporary Irish Art & the Francis Bacon Studio (BOZAR Center for Fine Arts, Bryssel, 2013), Painting Expanded (Tanya Bonakdar Gallery, New York, 2011) sekä Twenty (Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2011).

Feehilyn töitä kuuluu Dallas Museum of Art -museon sekä Irish Museum of Modern Art -museon kokoelmiin.

Feehily valmistui kuvataiteen maisteriksi Tokyo National University of Fine Arts and Music -yliopistosta, ja hän on opiskellut myös Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology -korkeakoulussa Dublinissa.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Opintoamanuenssi
Inkeri Suutari
+358 46 9221413

 

Professori
Tarja Pitkänen-Walter
+358 50 384 4318


Professori
Fergus Feehily
+358 50 465 3269


Lehtori
Harri Monni
+358 50 448 8527


Lehtori
Päivi Takala
+358 50 435 5533


Lehtori (materiaalioppi)
Malla Tallgren
+358 40 860 9506

Lisää maalaustaiteesta