Praxis-maisteriohjelma

Taideyliopiston Kuvataideakatemian Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma on suunnattu kuratoinnista kiinnostuneille kuvataiteilijoille sekä nykytaiteen esityskäytännöistä kiinnostuneille teoriaopiskelijoille. Ohjelman suorittaneet opiskelijat valmistuvat kuvataiteen maistereiksi. Kaksivuotisen maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä.

Opiskelu

Praxis — taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma antaa opiskelijoille välineitä taiteen esittämiseen erilaisissa konteksteissa ja näyttelyn ymmärtämiseen omana medianaan. Ohjelmassa pohditaan taiteilijan muuttuvaa työnkuvaa ja taiteilijan toimintaa kuraattorina tai näyttelytiimin jäsenenä.

Ohjelma tarjoaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia taiteesta keskustelemiseen sekä taiteen esillepanon ja välittämisen tapoihin. Opiskelijat saavat tietoa nykytaiteen teorian eri alueilta, taiteesta kirjoittamisesta sekä taidenäyttelyiden järjestämisen käytännöistä.

Praxis-maisteriohjelmassa tarkastellaan eri konteksteja, joilla kuraattorit nykytaiteen kentällä työskentelevät. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille uudenlaisia ammatillisen toiminnan edellytyksiä. Opetuksen sisällössä huomioidaan taiteilijoiden ja taidealan toimijoiden entistä suurempi tarve osallistua oman alansa kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun ja työtilaisuuksiin. Maisteriohjelman tarkoitus on myös edistää opiskelijoiden omien näyttely- ja taideprojektien toteutumista ja luoda heille kontakteja taidekentällä — sekä instituutioihin että nk. vapaan kentän toimijoihin.

Ohjelma tekee yhteistyötä museoiden ja muiden näyttelypaikkojen, eri taidelaitosten, koti- ja ulkomaisten taide- ja tiedeyliopistojen kuraattoriohjelmien sekä taidealan järjestöjen kanssa. 

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinnon (KuM/MFA, ylempi korkeakoulututkinto) tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti ja analyyttisesti taiteilijana yhteiskunnassa ja maailmassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Kuvataiteen maisteri hallitsee syvällisesti taiteellisten välineiden käytön ja ymmärtää niiden ajankohtaisen merkityksen ja historian. Hänellä on valmius toimia kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.

Hakeminen

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmasta kiinnostuneet hakevat opiskelemaan erillisen maisterivalinnan kautta suorittamaan 2-vuotisia kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavia opintoja. Ohjelmaan voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittaneet hakijat. Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Praxis-maisteriohjelma käynnistyi Kuvataideakatemiassa syksyllä 2012, ja toinen vuosikurssi aloitti opintonsa 2014.
 

 

Opettajat

Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita taiteilijoita, jotka toimivat aktiivisesti kansainvälisen taiteen kentällä. Vakituisten opettajien antamaa opetusta täydennetään vierailevien suomalaisten ja ulkomaisten tuntiopettajien asiantuntemuksella. Vierailevat opettajat ohjaavat temaattisia työpajoja ja erikoiskursseja ja heidän opetuksensa antaa opiskelijoille mahdollisuuden teknisten taitojen laajentamiseen. He toimivat myös opinnäytteiden ohjaajina, asiantuntijoina ja tarkastajina.

 

Kuvataideakatemian opetuksessa korostetaan henkilökohtaista kahdenkeskistä opetusta, joka tapahtuu opiskelijan työhuoneella sekä yhteisissä studio- ja työsalitiloissa. Opiskelijat saavat opetusalueilla henkilökohtaiset vastuuopettajansa, jotka seuraavat heidän opintojaan muita opettajia lähemmin.

Osaamisensa ja ammatillisen verkostonsa kautta opettajakunta kokonaisuudessaan tutustuttaa opiskelijat kuvataiteen kotimaiseen ja kansainväliseen kenttään ja tarjoaa hyvän ammatillisen pohjan taiteilijana toimimiselle.

Praxis-maisteriohjelman professori Anna-Kaisa Rastenberger

Praxis-maisteriohjelman professori Anna-Kaisa Rastenberger

Anna-Kaisa Rastenberger on työskennellyt kuraattorina, kirjoittajana, tutkijana ja opettajana kotimaassa ja ulkomailla sekä vuodesta 2009 Suomen Valokuvataiteen museon intendenttinä. Hänellä on laaja kokemus näyttelyhankkeista, kuratoriaalisista käytännöistä ja kansainvälisistä nykytaiteen esittämistilanteista. Rastenberger on kiinnostunut taiteen esittämisen käytännöistä sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta taidehistorian oppiaineesta.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Professori
Anna-Kaisa Rastenberger
+358 41 514 1991
 

 

Lisää Praxis-ohjelmasta