Global Music

Nordic Master of Global Music on kaksivuotinen, yhteispohjoismainen maailmanmusiikin maisteriohjelma. Sen toteuttavat Sibelius-Akatemia (Suomi) ja Royal Academy of Music, Aarhus (Tanska). Englanninkielinen koulutus kehittää muusikon taitoja yhdistää erilaisten musiikkikulttuureiden esitys- ja tutkimuskäytäntöjä sekä tarjoaa monikulttuurisen musiikkipedagogiikan työkaluja. Tutkinnon suorittaneet saavat valmiuksia ammatilliseen työskentelyyn maailmanlaajuisesti.

Opiskelu

Nordic Master of Global Music -maisteriohjelma (GLOMAS) on sisällöltään joustava. Koulutusohjelman pakolliset kurssit sisältävät sekä henkilökohtaista opetusta että verkko-opintoja. Opiskelija viettää ensimmäisenä opintovuonna yhden lukukauden Helsingissä ja yhden Aarhusissa. Loput opinnoista suoritetaan opiskelijan kotiyliopistossa. Opintojen toisena vuonna opiskelija osallistuu kenttätyöhön Pohjoismaiden ulkopuolella tai jonkin etnisen vähemmistön parissa Pohjoismaissa. Opintojen päätteeksi laaditaan opiskelijan omiin kiinnostuksenkohteisiin pohjautuva lopputyö.

 

Opintojen tarkoitus on vastata globalisaation synnyttämiin uusiin tarpeisiin musiikin alalla käsittelemällä tämän päivän ammattimuusikolle keskeisiä taitoja: projektinhallintaa, musiikin johtamisen ja ohjaamisen taitoja sekä soveltavaa tutkimusta. Opiskelija voi luoda laajan kansainvälisen musiikkialan verkoston, joka tarjoaa myös uusia uramahdollisuuksia.

 

Tutkinnon suorittaneet ovat laaja-alaisia, toiminnassaan kulttuurirajat ylittäviä muusikoita, jotka tuntevat sekä perinteisiä että nykyhetken musiikkikulttuureja Euroopassa ja sen ulkopuolella. He osaavat johtaa erilaisten yhtyeiden toimintaa, opettaa musiikkia niin virallisissa kuin epävirallisissakin ympäristöissä sekä ideoida, dokumentoida ja johtaa kulttuurienvälisiä musiikkiprojekteja. Ensimmäisten GLOMAS-opiskelijoiden opintaival käynnistyi elokuussa 2010. 

 

 

Katso Nordic Maste of Global Music -ohjelman esittelyvideo

Main areas of study

Main areas of study

The programme prepares you for a career as a global musician through:

  • Developing core performance and musicianship skills in a global context
  • Developing your own individual artistic identity
  • Giving you the opportunity to collaborate with other art forms and cultures, through the creation of new work
  • Training you to lead creative processes that facilitate collaboration across cultures and art forms
  • Pedagogical training that equips you with the skills to teach and lead projects in socially engaged community contexts. (E.g. schools, immigrant communities, hospitals, etc.)
  • Helping you to develop creative entrepreneurial skills and ways of thinking, including project management, grant writing, promotion, using new media, creating a portfolio and cultivating flexible skills for employability.

Tulevia tapahtumia

Hakeminen

Koulutusohjelmaan haetaan jokaisen yhteistyöoppilaitoksen omien käytäntöjen mukaisesti. Pyrkiä voivat kandidaatin (Bachelor) tutkinnon jo suorittaneet. 

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Lehtori Nathan Riki Thomson
 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi