Koreografian maisteriohjelma

Koreografian maisteriohjelman opinnot koostuvat kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista. Opinnot kehittävät opiskelijan itsenäistä taiteilijuutta, kriittistä tietoisuutta ja ymmärrystä nykykoreografian käytännöistä ja strategioista sekä taiteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksellisesta suhteesta.

 

Opiskelu

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtava koulutus Koreografian maisteriohjelmassa on kaksivuotinen. Opinnot (120 op) koostuvat koreografian teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, viitekehysopinnoista, yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä. Opinnoissa keskitytään nykykoreografian keskeisiin kysymyksiin ja menetelmiin, koreografian ja nykyesityksen historiaan ja teoriaperustaan sekä taiteilijan toimintamahdollisuuksiin ja toimintakenttään. Suuressa roolissa ovat taiteelliset projektit ja yhteistyö muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

 

Koreografian maisteriohjelman sisältö ja tutkintovaatimukset
Opintojen lähtökohtana on historiatietoinen, mutta kriittinen, avoin ja tutkimuksellinen suhde koreografiaan. Opiskelijalle ohjelma tarjoaa monipuolisen, taiteelliseen kehittymiseen, dialogisuuteen ja yhteistyöhön kannustavan oppimisympäristön, jossa nykykoreografian menetelmälliset ja teoreettiset kysymykset integroituvat taiteelliseen työskentelyyn.
Hakeminen
Koreografian maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita joka toinen vuosi. Opintoihin voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai tanssin kandidaatin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. Tiedot valintojen aikatauluista ja kriteereistä julkaistaan vuosittain ilmestyvässä valinta-oppaassa. Seuraava haku koreografin maisteriohjelmaan on tammikuussa 2019.
Yhteistyö
Koreografian maisteriohjelma on monin tavoin sitoutunut yhteistyöhön Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään nykytanssin ammattikentän kanssa esimerkiksi taiteilijavierailujen sekä opiskelijamentoroinnin muodossa.
Kansainvälisyys
Ohjelma toimii aktiivisesti kansainvälisten kumppanuuksien ja opintoyhteistyön alueilla lähtökohtanaan nykykoreografin työn kansainvälinen luonne ja toimintakenttä. Opiskelijaryhmät vierailevat eurooppalaisissa tapahtumissa sekä muissa alan korkeakouluissa. Ohjelman opettajina vierailee vuosittain useita kansainvälisellä tanssin kentällä vaikuttavia taiteilijoita.

Opettajat

Opettajat

Koulutusohjelmaa johtaa professori Kirsi Monni. 

 

Lisäksi ohjelmassa opettavat säännöllisesti 

Teatterikorkeakoulun tanssin koulutusohjelmien opettajat:

Professori Ari Tenhula, lehtori Soile Lahdenperä, lehtori Sanna Myllylahti, lehtori Mammu Rankanen

 

Vierailevat opettajat, taiteilijat ja luennoitsijat kullakin vuosikurssilla:

2015-2017

Ramsay Burt, João Fiadeiro, Marlene Freitas, Mika Haaranen, Joona Halonen, Mark Harvey, Mikko Hynninen, Inka Maija Iitiä, Mette Ingvartsen, Aune Kallinen, Anna-Mari Karvonen, Simo Kellokumpu, Esa Kirkkopelto, Katja Kirsi, Jenni Koistinen, Katve-Kaisa Kontturi, Benoît Lachambre, Jennifer Lacey, Ray Langenbach, Sonya Lindfors, Miika Luoto, Kirsten Maar, Erin Manning, Tero Nauha, Kira O’Reilly, Mikko Orpana, Juhani Pallasmaa, Jarkko Partanen, Jeroen Peeters, Liisa Pentti, Elina Pirinen, Tarja Pitkänen-Walter, Pilvi Porkola, Olli Pyyhtinen, Liisa Risu, Leena Rouhiainen, Melanie Sehgal, João da Silva

 

2013–2015

Frédéric Gies, Heiner Goebbels (vieraileva professori), Nik Haffner, Dorita Hannah, Mika Hannula, Saara Hannula, Deborah Hay (TeaKin kunniatohtori), Hanna-Leena Helavuori, Pauliina Hulkko, Tomi Humalisto, Anna-Maria Häkkinen, Hilkka-Liisa Iivanainen, Anna Jussilainen, Aune Kallinen, Kimmo Karjunen, Jari (Suopo) Kauppinen, Simo Kellokumpu, Jenni Kivelä, Timo Klemola, Michael Kliën, Jarno Kuosa, Miika Luoto, Mariah Maloney, Anne Makkonen, Erin Manning, Mikko Orpana, Jarkko Partanen, Jusa Peltoniemi, Pilvi Porkola, Victoria Pérez Royo, Milja Sarkola, Kati Raatikainen, Liisa Risu, Maarit Ruikka, Salla Salin, Theodoros Terzopoulos, Steve Valk, Eira Virekoski, Olli Virtaperko

Erasmus IP -vierailijat: Ric Allsopp, Elen Giannotti, Ms. Vaginal Davis, Martin Hargreaves, Miika Luoto, Sophia New, Victoria Pérez Royo, Sergej Pristas, João da Silva, Sandra Umathum, Jasna Žmak

 

2011–2013

Susan Foster, Maija Hirvanen, Pauliina Hulkko, Tomi Humalisto, Anna-Maria Häkkinen, Hilkka-Liisa Iivanainen, Kimmo Karjunen, Anna-Mari Karvonen, Jari (Suopo) Kauppinen, Esa Kirkkopelto, Timo Klemola, Michael Kliën, Olli Koskelin, Miika Luoto, Mariah Maloney, Anne Makkonen, Nina Numminen, Sofia Pantouvaki, Jarkko Partanen, Jeroen Peeters, Susan Rethorst, Leena Rouhiainen, Maarit Ruikka, Salla Salin, Ula Sickle, Olli Virtaperko

Erasmus IP -vierailijat: Artistwins Deufert & Plischke, Ric Allsopp, Konstantina Goergelou, Terike Haapoja, Saara Hannula, Martin Hargreaves, Scott de la Hunta, Esa Kirkkopelto, Tuija Kokkonen, Rhys Martin, Sergej Pristas, Leena Rouhiainen, Lina Saneh, João da Silva, Ari Tenhula, Lito Walkey

Opiskelijat

                Sara Gurevitsch

                    Iiro Näkki

            Sebastian López-Lehto

              Jenni-Elina von Bagh

Taiteelliset projektit

Koreografian maisteriohjelma tarjoaa poikkeuksellisen hyvät olosuhteet opiskelijan taiteelliselle toiminnalle hyödyntäen akatemian esitystiloja ja opetusteatterin palveluja.

Tutkintovaatimuksiin kuuluu neljä taiteellista projektia. Niiden yleisinä tavoitteina on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaista, luovaa ja jäsentynyttä käsitystä koreografian moniulotteisuudesta taiteena. Lue lisää taiteellisista projekteista. 

Open sources

Koreografian maisteriohjelmassa tuotetaan vuosittain useita yleisöesityksiä. Tämän lisäksi ohjelma on mukana pitämässä yllä alan keskustelua. Se järjestää avoimia yleisöluentoja, joiden videotaltionnit ovat vapaasti katseltavissa.  Se on myös aktiivisesti mukana tekemässä Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien  Kinesis-julkaisuja, joista osa on luettavissa internetissä. Ohjelma pitää Koreoblogia, joka on avoin keskustelun ja jakamisen paikka. Lisäksi se julkaisee uutiskirjeitä sidosryhmilleen ja muille kiinnostuneille.

Alle on nostettu valikoituja luentotaltiointeja, kirjoituksia Koreoblogista tai Kinesis-julkaisu-uutisia. 

Valikoituja luentotaltiointeja, julkaisuja, uutisia

Taiteellinen tutkimus

Koreografian maisteriohjelma antaa valmiuksia jatko-opintoihin, tekee yhteistyötä akatemian taiteellisen tutkimuksen kehittämiskeskuksen (Tutke) kanssa ja on keskeinen toimija Teatterikorkeakoulun kansainvälisessä tanssin tutkimusta julkaisevassa Kinesis-julkaisusarjassa. Alle on listattu koreografian alan tohtorikoulutettavat ja heidän tutkimusaiheensa sekä alalta jo valmistuneita väitöksiä.

Tohtorikoulutettavat ja tutkimusaiheet

Tohtorikoulutettavat ja tutkimusaiheet

Tohtoriopiskelijat ja tutkimusaiheet

Simo Kellokumpu: Contextual Choreography

Contextual Choreography on taiteellinen tutkimus koreografian ja kontekstin välisistä suhteista. Tutkimuskysymyksenä on kysymys: Miten valittu kulttuurinen konteksti toimii koreografisena apparaattina? 
Tutkimuksen pääasiallinen metodi on koreografinen praktiikka ja tutkimukseen on suunniteltu kaksi tai kolme taiteellista osaa. Tutkimuksen kirjallisessa osassa reflektoin tutkimusprosessia kriittisen teorian, liikkeen ja havainnon filosofian, ympäristöfilosofian sekä liikkuvuustutkimuksen kanssa. 
Työn ohjaajina ovat koreografi Michael Kliën ja professori Jan Kaila.
 

Mirva Mäkinen: Contact improvisation as a somaesthetic performance 

The research focuses in contact improvisers sensory and somatic experiences in a performance process. Through the artistic parts she is researching, what kind of somatic or somaesthetic experiences a dancer has from being looked at by other dancers or a member of an audience. What is an aesthetic experience and what conditions make it possible? The subject is considered from different perspectives; interviewing, through three artistic parts and through dancers personal viewpoints. Mirva Mäkinen also aims to understand her own experiences as a researcher, an art-maker and as a participant. She is evaluating how experience from being seen by other dancer or by an audience is affecting the decision making process during improvisation and somatic experiences of a dancer.
Mirva Mäkinen has done three artistic parts; "Round Robin Project", "Inner Landscape" and "Spherical Space", that has been accepted as a part of her doctoral research. 

 

Mikko Orpana: Organized by Awareness

In this artistic research I approach dancer’s work and choreography as a shared venture where the subject of the work gets it’s significance from each participant’s own situation at that specific moment which can lead to several kinds of encounters, contacts and separations between the performers. From this interaction or non-action the choreography emerges and configures itself over and over again during its course of action. By claiming that this is choreography I am defining why the focus and use of one’s own situation is fundamental for this kind of work in dance and making a choreography. 

 

Jana Unmüssig: Composition as the Experience of being Composed by means of sight and vision: Contemplative Seeing fostering a moment of collective choreography.​

The research lingers around matters of choreographic composition

Väitöskirjat

Väitöskirjat

Valmistuneet väitöskirjat koreografian alalta

Kirsi Törmi: Choreographic Process as Interaction. 2016.

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun

 

Soile Lahdenperä: Muutoksen tilassa: Alexander-tekniikka koreografisen prosessin osana. 2014.

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun 

 

Kirsi Monni: Olemisen poeettinen liike. Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999. 2005.

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun

 

Riitta Pasanen-Willberg: Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen – koreografin näkökulma. 2001.

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun

 

Muita tanssin alan tutkimuksia

Katso Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (TUTKE) sivuilta

Kinesis-julkaisut

Kinesis-julkaisut

Kinesis on Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja. Sarjan julkaisuja voi ostaa Teatterikorkeakoulun kirjastosta ja tilata osoitteesta teak.kirjasto@uniarts.fi. Osa Kinesis-julkaisuista on luettavissa myös internetissä.

Kinesis-julkaisujen luettelo

2017

2015

2014

2012

 

Alumniuutisia

Alumniuutisia

Koreografian maisteriohjelman alumnit työskentelevät monipuolisesti ja aktiivisesti niin kotimaisella kuin kansainvälisellä tanssin kentällä. Alle on listattu esimerkkejä viimeisimpien alumnien uutisista. Lisätietoa löydät linkkien kautta.

- Sonya Lindfors on valittu Zodiak - Uuden tanssin keskuksen house-koreografiksi kaudelle 2017-2018.

- Kati Raatikainen työskentelee vuonna 2017 henkilökohtaisella taiteilija-apurahalla.

- Satu Herrala jatkaa Baltic Circle -festivaalin taiteellisena johtajana vuonna 2016-2017.

 

Valmistuneet

Valmistuneet

Alle on koottu viimeisimmät koreografian maisteriohjelmasta valmistuneet. Nimiä klikkaamalla pääset henkilöiden kotisivuille. 

Vuosikurssi 2013-2016

Soili Huhtakallio, Heli Keskikallio, Leila Kourkia, Veronika Lindberg, Linda Martikainen

Vuosikurssi 2011-2014

Satu Herrala, Laura Lehtinen, Katri Liikola, Kati Raatikainen

Vuosikurssi 2009-2012

Anna-Maria Häkkinen, Sonya Lindfors, Jarkko Partanen

 

Yhteystiedot

Jan-Peter Kaiku
Suunnittelija


Rita Heino
Opintosihteeri (opetuksen käytännön järjestelyt, talousasiat, opintorekisterin päivittäminen)