Kai Lehikoinen

Professori, yliopistonlehtori, Jatkokoulutus ja tutkimus

+358504390517
Toimenkuva

Professori, CERADA -fokusalue

Varajohtaja, ARTSEQUAL -tutkimushanke

 

 

Bachelor of Fine Arts in Dance Education, University College of Dance, Dance Pedagogy, Stockholm, 1989.

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 1996.

Doctor of Philosophy, University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 2004.

Taiteellinen toiminta

Lehikoisen koreografia Lainattuja lauseita ja painojälkiä ensi-ilta oli 24.4.2009 Tehdas Teatterissa, Turussa. Tanssitaiteilija Satu-Tuittilalle tehty sooloteos rakentui Tuittilan kertomien henkilökohtaisten muistojen pohjalta tavoitteenaan tutkia identiteetin sosiaalista rakentumista. Matkalla läpi elämän meihin tarttuu erilaisia painojälkiä: lainattuja lauseita ja kehon muistoja. Jätämme myös itse taaksemme jälkiä, jotka jatkavat omaa elämäänsä erilaisina kertomuksina ja tulkintoina. Teos esitettiin myös Täydenkuun tanssit -festivaaleilla, Pyhäsalmella kesällä 2010.

Tutkimus ja julkaisut

Lehikoisen tutkimusintressit liittyvät esitysten merkityksiin ja tulkintaan sekä taiteen keinoihin vaikuttaa yhteiskunnassa. Hän on erityisen kiinnostunut taiteellisiin interventioihin liittyvistä taiteellisista, taiteellis-pedagogisista ja taiteellis-tutkimuksellisista käytännöistä. Hänen viimeisimmät julkaisunsa käsittelevät muun muassa tanssin sanallistamista ja tulkintaa, esityksen intertekstuaalisuutta, taiteilijaidentiteetin murrosta ja taidelähtöisessä asiantuntijatyössä tarvittavaa erityisosaamista.

Keskeisimpiä julkaisuja:

Lehikoinen, K. 2017. "Justifying the Arts in Health and Care in Finland: A Discourse Analytic Inquiry." Cogent Arts & Humanities 4:1, 1-12. Open access publication available at: https://doi.org/10.1080/23311983.2017.1345048.

Lehikoinen, K. 2016. ”Taiteista hyvinvointia ja jaksamista.” Labyrintti 4, 14-15.

Lehikoinen, K. 2015. "Arts in Health, Welfare and Care." Musiikkikasvatus 18:2, 120.

Lehikoinen, K. 2015. "Suuntana tasa-arvoinen, osallistava ja luova Suomi." Musiikkikasvatus 18:2, 114-116.

Lehikoinen, K. 2014. Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Kinesis 4. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Lehikoinen, K.  2014. "Askeleita tekstuaalisessa labyrintissä: tanssin kielellistäminen, intertekstuaalisuus ja tulkinta." Teoksessa Hanna Järvinen ja Leena Rouhiainen (toim.). Tanssiva tutkimus. Nivel 3. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 27-44.

Lehikoinen, K. 2014. Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla: selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa. Kolmas Lähde. Helsinki: Aalto yliopisto.

Lehikoinen, K. 2014. "Taide muuttuvien kertomusten mosaiikissa: taiteilijan identiteetti muutoksessa.". Teoksessa Pekka Korhonen (toim.). Hyvä Hankaus 2. Kokos 3. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 31-43.

Lehikoinen, K.  2014. "Artistic Interventions as a Strand of Artistic Research." Teoksessa A. Arlander (toim.). The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3. Nivel 2. Helsinki: Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Luku 7.

Lehikoinen, K.  2013. "Qualification framework for artists in artistic interventions." Teoksessa J. Heinsius & K. Lehikoinen (toim.). Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 49–63.

Lehikoinen, K. 2012. "Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training." Teoksessa A. Smith (toim.). Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, 50–67. E-publication (CD-ROM).

Lehikoinen, K. 2012. "Taiteen soveltava käyttö ja taiteelliset interventiot organisaatioissa: Tutkimuksen ja tietopohjan lisääminen. Teoksssa S. Korhonen & P. Rantala (toim.). Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 18–23.

Lehikoinen, K. 2010. "Identities Performed and Transformed: Dialogical Choreography as Artistic Research – Intertextuality of Self-narratives." Teoksessa A. Arlander (toim.) Proceedings of the 1st Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 19–31.

Lehikoinen, K. 2010. "Suuntana uudet palvelut. Hyvinvointia kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä.". Teoksssa N. Koivisto ym. (toim.) Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta, Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 274–285.

Lehikoinen, K. (toim.). 2008. Business Bodies. Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference. Helsinki: IADE.

Yhteiskirjoitettuja julkaisuja:

Heinsius J. & Lehikoinen K. (toim.). 2013. Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Koivisto, N., Lehikoinen, K., Pasanen-Willberg, R., Ruusuvirta, M., Saukkonen, P., Tolvanen, P. & Veikkolainen, A. (toim.). 2010. Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Lehikoinen, K. & Pässilä, A. 2016. "Johdanto." Teoksessa K. Lehikoinen ym. (toim.). Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1/2016. Helsinki. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 7-33.

Lehikoinen, K., Pässilä, A., Martin M. ja Pulkki, M. (toim.). 2016. Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1/2016. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Lehikoinen, K. & Rautiainen, P. 2016. "Kulttuuristen oikeuksien toteuttaminen osaksi sote-palveluja." ArtsEqual Policy Brief 1/2016. Helsinki: ArtsEqual.

Lehikoinen, K. & Rautiainen, P. 2016. "Kulttuuriset oikeudet ja kulttuurinen hyvinvointi osana sote-palveluja" Strategisen tutkimuksen neuvoston blogisivusto, 16.12.2016.

Lehikoinen, K., Rosenlöf, A-M. & Rautiainen, P. 2017. "Social- och hälsovårdsreformen, välfärd och kultur." Åbo Underrättelser. 18.1.2017. Available at: http://www.abounderrattelser.fi/news/2017/01/insandare-social-och-halsovardsreformen-valfard-och-kultur.html

Westerlund, H. & Lehikoinen, K. & Anttila, E. et.al. 2016. Taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi: Katsaus kansainväliseen tutkimukseen. Helsinki: ArtsEqual.

Www-sivut