Kansainvälinen Harald Andersén -kuorokilpailu

23. - 24.9.2016, Musiikkitalo, Helsinki

Korkeatasoinen kansainvälinen Harald Andersén -kamarikuorokilpailu on järjestetty kolmen vuoden välein vuodesta 2003 alkaen. Siihen voivat osallistua sekakamarikuorot, joissa on 16–40 laulajaa. Kuorot voivat edustaa mitä tahansa kansallisuutta, ja niissä saa olla myös ammattilaulajia. Kilpailu on nimetty suomalaisen kamarikuoromusiikin kehittäjän Harald Andersénin (1919–2001) mukaan.

Ilmoittautuminen

Tulosta kilpailun ilmoittautumislomake tältä sivulta. Täytä lomake käsin, ja lähetä se postitse muun ilmoittautumismateriaalin kanssa. Kilpailun ilmoittautumisaika päättyy 29.1.2016.

Säännöt

Säännöt

V Kansainvälinen Harald Andersén -kamarikuorokilpailu

SÄÄNNÖT 2016

 

1 § Järjestäjä ja ajankohta

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia järjestää V Kansainvälisen Harald Andersén -kamarikuorokilpailun Helsingissä 23.–24.9.2016. Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Sibelius-Akatemian dekaanin nimeämä kilpailutoimikunta.
 

2 § Kuoron kokoonpano                  

Kilpailu on avoin kaikkia kansallisuuksia edustaville sekakamarikuoroille. Kuorossa tulee olla vähintään 16 ja enintään 40 laulajaa. Kuorossa saa olla ammattilaulajia. Tuomariston jäsen tai edellisen kilpailun voittanut kuoro ei voi osallistua kilpailuun.
 

3 § Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika päättyy 29.1.2016 klo 16.00. Kaikki ilmoittautumiseen liittyvä materiaali tulee olla perillä ilmoittautumisajan päättyessä. Puutteellisia tai määräajan jälkeen lähetettyjä ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

Kilpailusihteerille lähetetään postitse:

  1. Ilmoittautumislomake
  2. A cappella-kuoromusiikkia sisältävä CD-tallenne
  3. Äänitteen sisältämän musiikin lailliset nuotit
  4. Liitteet (lähetetään sähköpostitse)

Toimitusosoite:

V Kansainvälinen Harald Andersén -kamarikuorokilpailu
Terhi Luukkonen
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
PL 38
00097 Taideyliopisto

 

1. Ilmoittautumislomake

Lomake löytyy kilpailun kotisivuilta ilmoittautumisajan alkaessa.

 

2. A cappella-kuoromusiikkia sisältävä CD-tallenne

Ohjelmisto on vapaa, mutta sen tulee sisältää musiikkia eri tyylikausilta, siten että mukana on teos, joka on sävelletty ennen vuotta 1650 sekä teos, joka on sävelletty vuonna 1960 tai sen jälkeen. Kuoropartituuriin voi sisältyä säveltasottomia lyömäsoittimia. Soiva kesto saa olla enintään 20 minuuttia. Tallennetta ei saa muokata digitaalisesti eikä analogisesti äänittämisen jälkeen. Tallenteesta tulee mainita äänittäjän nimi, äänitysaika ja –paikka.

 

3. Äänitteen sisältämän musiikin lailliset nuotit

Alkuperäiset julkaistut nuotit tai laillisesti hyväksytyt käsikirjoituskopiot yhtenä kappaleena/teos.

 

4. Liitteet

Seuraavat liitteet tulee lähettää sähköpostitse 29.1.2016 klo 16.00 mennessä:

  1. Kuoron curriculum vitae englanniksi (rtf-, doc- tai docx-muoto)
  2. Kuoronjohtajan curriculum vitae englanniksi (rtf-, doc- tai docx-muoto)
  3. 2 kpl kuoron ja 2 kpl kuoronjohtajan digitaalisia valokuvia (300 dpi, jpg-muoto)

Toimitusosoite
terhi.luukkonen@uniarts.fi

 

4 § Esikarsinta

Kilpailutoimikunnan asettama lautakunta suorittaa esikarsinnan lähetettyjen ilmoittautumisasiakirjojen ja tallenteiden perusteella. Kilpailuun valitaan enintään 12 kuoroa. Kilpailuun hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään perjantaina 4.3.2016 lähetettävällä kirjeellä sekä ilmoitetaan kilpailun verkkosivuilla.

 

5 § Osallistumismaksu ja muut kulut

Kilpailuun hyväksytyt kuorot maksavat osallistumismaksuna 400 € 25.4.2016 mennessä. Maksulla vahvistetaan osallistuminen kilpailuun. Paikka kilpailuun luovutetaan seuraavalle kuorolle jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli kuoro peruu osallistumisensa. Kilpailukoordinaattori vahvistaa hyväksytyille kuoroille osallistumismaksun perilletulon.

Kilpailun osallistujat järjestävät ja maksavat matkansa, majoituksensa, ruokailunsa ja muut menonsa itse. Niiden, jotka tarvitsevat viisumin Suomeen, on hankittava se itse Suomen edustustoista.

 

6 §  Kilpailujärjestys

Kilpailuun hyväksyttyjen kuorojen on edustajiensa välityksellä ilmoittauduttava kilpailun sihteeristölle 23.9.2016 klo 8.30 mennessä ja osallistuttava kilpailujärjestyksen arvontatilaisuuteen klo 9.00.

Kuorot esiintyvät alku- ja loppukilpailussa arvotussa järjestyksessä. Alkukilpailun kilpailujärjestys arvotaan perjantaina 23.9.2016 klo 9.00. Lauantain kilpailujärjestys on käänteinen verrattuna perjantain järjestykseen. Kilpailuun osallistuvan kuoron edustajan tulee olla läsnä arvontatilaisuudessa.

 

7 §  Tuomaristo

Kilpailutoimikunta nimeää tuomariston, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä.

 

8 § Kilpailun kulku ja ohjelmisto

Kilpailussa on alku- ja loppukilpailu, jotka ovat julkisia tilaisuuksia.

Alkukilpailu 23.9.2016 klo 15.00

Musiikkitalo, Sonore

Alkukilpailuun valitaan esikarsinnan perusteella enintään 12 kuoroa. Esityksen kesto saa olla siirtymisineen enintään 20 minuuttia. Tuomaristolla on oikeus keskeyttää kuoron esitys jos sen kesto ylittää 20 min. Ohjelmiston tulee olla a cappella -kuoromusiikkia. Kuoropartituuriin voi sisältyä säveltasottomia lyömäsoittimia. Ohjelmisto on vapaa, mutta sen tulee sisältää kilpailun pakollinen teos: Riikka Talvitie: Même mort (2002) III Mais je suis mort (Margarita Duras: Hiroshima mon amour)

Loppukilpailu 24.9.2016 klo 13.00
Musiikkitalo, Konserttisali

Loppukilpailuun valitaan alkukilpailun perusteella enintään kuusi kuoroa. Esityksen kesto saa olla siirtymisineen enintään 20 minuuttia. Tuomaristolla on oikeus keskeyttää kuoron esitys jos sen kesto ylittää 20 min. Ohjelmiston tulee olla a cappella -kuoromusiikkia. Kuoropartituuriin voi sisältyä säveltasottomia lyömäsoittimia. Ohjelmisto on vapaa, mutta sen tulee olla eri kuin alkukilpailussa.

 

9 § Gaalakonsertti

Musiikkitalo, Konserttisali

Tuomaristo voi pyytää kilpailuun osallistuneita kuoroja esiintymään gaalakonsertissa Musiikkitalossa (Mannerheimintie 13a, Helsinki) 24.9.2016 klo 19.00. Tuomaristo valitsee gaalakonsertin ohjelman kuorojen kilpailuohjelmista.

 

10 §  Palkinnot

Kilpailun palkinnot ovat:

I palkinto 10 000 euroa
II palkinto 7 000 euroa
III palkinto 4 000 euroa

Tuomaristo voi päättää palkintojen jakamisesta toisinkin. Lisäksi voidaan jakaa kilpailutoimikunnan hyväksymiä erikoispalkintoja. Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan 24.9.2016 Musiikkitalossa pidettävässä gaalakonsertissa.

 

11 § Nuottimateriaali

Kilpailussa käytettävän nuottimateriaalin tulee olla laillista. Alkuperäiset julkaistut nuotit tai laillisesti hyväksytyt käsikirjoituskopiot sallitaan. Kilpailuohjelmissa laulettavien teosten nuottimateriaali on lähetettävä kilpailukoordinaattorille viitenä kappaleena 25.4.2016 mennessä. Nuottimateriaali tulee voida lähettää myös sähköisesti.

 

12 § Taltiointi

Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton yksinoikeus radioida, televisioida, äänittää, valokuvata, videoida, lähettää julkisia lähetyksiä, verkkolähetyksiä sekä tehdä cd-, dvd-levyjä ja muita tallenteita kilpailuesityksistä ja gaalakonsertista ilman erillistä korvausta tekijöille, esiintyjille, kuoroille ja johtajille. Kilpailun järjestäjä voi myös luovuttaa minkä tahansa näistä oikeuksista muulle taholle. Oikeudet ovat rajoittamattomat ajallisesti ja paikallisesti.

 

13 §  Sääntöjen alkuperäiskieli

Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Kilpailutoimikunta ratkaisee mahdolliset tulkinnat suomenkielisiin sääntöihin nojautuen.

Tuomaristo

Fredrik Malmberg, puheenjohtaja (SVEi)
Ko Matsusita (JPN)
Daniel Reuss (NL)
Marjukka Riihimäki (FIN)
Jaakko Mäntyjärvi (FIN)

Kilpailun historiaa

Kilpailun historiaa

 

HARALD ANDERSÉN - SUOMALAISEN KUOROLAULUN UUDISTAJA 1919-2001

kuva: Fotojatta
   

Nykyisen suomalaisen kuoroliikkeen juuret ovat 1800-luvun alun akateemisessa laulutraditiossa sekä 1900-luvun alkuvuosikymmenien keskushahmon Heikki Klemetin viitoittamalla tiellä. 1950-luvun alkupuolella alettiin Harald Andersénin johdolla edetä kohti modernia suomalaista kuoroilmaisua. Uusien pyrkimystensä toteuttajaksi Andersén perusti vuonna 1953 Chorus Sanctae Ceciliaen. Opetustyönsä Sibelius-Akatemiassa 1955 aloittanut Andersén perusti kuoronjohdon koulutuksen tueksi Kamarikuoro Cantemuksen 1958. Sibelius-Akatemian ohella Harald Andersén opetti myös Klemetti-Opistossa ja Martin Wegelius -instituutissa. Andersénin johdolla Klemetti-Opiston Kamarikuoro aloitti toimintansa 1959 ja Radion Kamarikuoro 1962.

Ohjelmistovalinnoissa Andersén etsi monipuolisuutta. Laulettiin madrigaaleja, motetteja, messuja, passioita sekä uutta musiikkia perinteisen kuoromusiikin ohella. Uutta kuorosointia ja johtajan erityisesti valvomaa intonaation puhtautta etsittiin ensin ohenteesta, mutta pian sointi sai uusia ulottuvuuksia, värejä ja syvyyttä. Aänenkäyttö rikastui ja volyymiasteikko laajeni.

Andersén tilasi kuoromusiikkia suomalaisilta säveltäjiltä. Erityisesti 1960- ja 70-luvuilla syntyi modernia kuorokirjallisuutta. Vaikutus oli kaksisuuntainen: hyvät kuorot kiinnostivat säveltäjiä ja uudet teokset taas kehittivät kuoroja. Andersén myös sävelsi liturgista käyttömusiikkia ja toimi koraaliuudistuksen asiantuntijana. Harald Andersén toimi myös valtion taidehallinnossa ja järjestötehtävissä. Hän sai mm. teologian kunniatohtorin arvon 1974, valtion säveltaidepalkinnon 1976 ja professorin arvonimen 1978.

Yhteistyökumppani

 
 
Työeläkeyhtiö Elo on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyökumppani ja kansainvälisen Harald Andersén -kamarikuorokilpailun pääyhteistyökumppani.

Yhteystiedot

Lisätiedot: 

Terhi Luukkonen
Pääsihteeri
040 710 4368
terhi.luukkonen@uniarts.fi