Hae tohtorikoulutukseen

Taideyliopistossa voi suorittaa kuva-, tanssi- ja teatteritaiteen sekä musiikin tohtorin tutkinnon. Tältä sivulta löydät akatemiakohtaiset ohjeet tohtorikoulutukseen hakemisesta.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutus

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelmaan haetaan julkisen haun kautta.

Seuraava hakuaika on syksyllä 2018. 

Syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen otettiin viisi uutta opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon (KuT/DFA) johtavia opintoja. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Haku alkoi 1.9. ja päättyi 14.10.2016. 

 

Hakuohjeet Kuvataideakatemian tohtoriohjelmaan

 

Taideyliopiston tohtoriohjelmiin valitut opiskelijat 2017

Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutus

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutusohjelmaan haetaan julkisen haun kautta. Haku alkaa 1.9. ja päättyy 14.10.2016. 

 

Hakuohjeet Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmaan

 

Taideyliopiston tohtoriohjelmiin valitut opiskelijat 2017

 

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa on kaksi tohtorikoulutusta tarjoavaa tohtorikoulua: klassisen musiikin DocMus-tohtorikoulu ja musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin MuTri-tohtorikoulu. Tohtorikouluihin haetaan jättämällä jatko-opinto-oikeushakemus ja jatkotutkintosuunnitelma Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston hyväksyttäväksi.

 

Seuraava hakuaika Sibelius-Akatemian varsinaiseksi jatko-opiskelijaksi on tammi-helmikuu 2018. Tarkat hakuohjeet löytyvät alta.

 

Varsinaisen hakuajan ulkopuolella voit hakeutua Sibelius-Akatemiaan jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi. Ohjeet löytyvät alta.

 

 


Taideyliopiston tohtoriohjelmiin valitut opiskelijat 2017

Haku Sibelius-Akatemian tohtorikouluihin valmistelevaksi opiskelijaksi

Haku Sibelius-Akatemian tohtorikouluihin valmistelevaksi opiskelijaksi

Ohjeet MuTri-tohtorikouluun hakemista varten

Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston tohtorikouluun voi hakeutua tutkielmaa valmistelevaksi opiskelijaksi koko lukuvuoden ajan. Tämä siis tarkoittaa hakijoita musiikkikasvatuksen tai jazzin,  alalta. Hakeminen tapahtuu palauttamalla tämä kaavake täytettynä. Kansanmusiikissa, taidehallinnossa ja musiikkiteknologiassa hakuaika on sama kuin DocMusin ylimääräiseksi opiskelijoiksi hakevilla, seuraavan kerran 10.2.2017.

Ohjeet DocMusin valmistelevaksi opiskelijaksi hakemista varten

Jatko-opintokelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) tai vastaavan aikaisemman Sibelius-Akatemian tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon. Jatko-opiskelu voi perustua myös muille edeltäville opinnoille, mikäli Akateeminen neuvosto katsoo henkilöllä olevan edellytykset jatko-opintojen menestykselliseen harjoittamiseen.

 

Hakuprosessi DocMus-opiskelijaksi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija pyrkii valmistelevaksi opiskelijaksi. Tohtoriopintoja valmistelevan opiskelijuuden vaihe kestää vuoden. Sen aikana hakija valmistelee jatkotutkintosuunnitelmansa. Hän voi tänä aikana myös saada jonkin verran ohjausta ja osallistua DocMusin järjestämään opetukseen. Toisen hakuvaiheen muodostaa valmistellun jatkotutkintosuunnitelman ja sen liitteiden jättäminen arvioitavaksi. Yhteensä hakeutuminen valmistelevaksi opiskelijaksi, valmistelevan opiskelijuuden aika ja jatkotutkintosuunnitelman arviointiprosessi jatko-opinto-oikeuden myöntämisineen kestävät noin 15 kuukautta.

Opiskeleminen tohtoriopintoja valmistelevana opiskelijana

Valmistelevana opiskelijana opiskellessaan hakija valmistelee varsinaista jatkotutkintosuunnitelmaansa ja osallistuu DocMusin järjestämiin valmistaviin opintoihin.

Tohtoriopintoja valmisteleva opiskelija saa rajoitetun määrän ohjausta jatkotutkintosuunnitelman työstämisessä ja viimeistelyssä, minkä lisäksi hän voi osallistua Sibelius-Akatemiassa jatkotutkintoseminaarien työskentelyyn ja luentomuotoiseen opetukseen.


Opiskelijaa kehotetaan painokkaasti suorittamaan Propedeuttinen kurssi. Muita soveliaita opintoja ovat esim. Jatkotutkinto projektina, Johdatus tieteenfilosofiaan ja tutkimusmenetelmiin sekä kirjoittamiseen liittyvät opinnot. Opintoja suositellaan suoritettavaksi yhteensä vähintään 6 op:n verran.


Opiskelijalle voidaan anomuksesta myöntää oikeus myös muiden kuin edellä mainittujen opintojen suorittamiseen (oikeuden myöntää DocMusin johtaja).


Valmistelevana opiskelijana suoritetut opinnot voidaan soveltuvin osin sisällyttää jatkotutkintoon.

 

Haku taiteilijakoulutukseen valmistelevaksi opiskelijaksi

Haku tutkijakoulutukseen valmistelevaksi opiskelijaksi

Haku soveltajakoulutukseen valmistelevaksi opiskelijaksi

Haku Sibelius-Akatemian tohtorikouluihin varsinaiseksi opiskelijaksi

Haku Sibelius-Akatemian tohtorikouluihin varsinaiseksi opiskelijaksi