Photo: Fabian Nyberg

HOLD

Tuesday, November 14, 2017 - 12:00 to 19:00
Theatre Academy, Studio 1
Free entry

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu/ valosuunnittelun ja äänen maisteriohjelmat sekä Aalto ARTS

​HOLD
 
Rajoittamaton mieli rajallisessa kehossa, rajatussa tilassa
 
Teos määrittää ja pukee tilan, maalaa mielikuvien maiseman
 
Läsnäolon kokemus elää fokuksen vaihtuessa tiiviydestä irrallisuuteen
 
Hold on tilainstallaatio
 
Vuoropuhelu äärettömän ja äärellisen välillä
 
Onko näiden välissä raja?
 
Avajaiset pe 10.11.2017 klo 16-20, Studio 1
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, Helsinki
 
Installaatio Hold on auki ajalla 11.-21.11.2017
ma-to klo 12-19, pe klo 12-21, la klo 13-18, sunnuntaisin kiinni.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
 
Työryhmä:
 Mateus Manninen (Vma, tait. opinnäytetyö, TeM )
Fabian Nyberg (Aalto ARTS, tait. opinnäytetyö, TaM)
 Joel Silvennoinen (HuK, 3. vuosi, teor. fil., HY)
Eero Nieminen (Äma)
Kalle Rasinkangas (Äma)
 
---
 
HOLD
 
An unlimited mind in a limited body, in a limited space
 
The art piece defines and composes a space, draws a mindscape
 
The experience of presence unfolds as the focus shifts from dense to loose
 
Hold is a spatial installation
 
A dialogue between infinite and finite
 
Is there a boundary in between?
 
Opening Friday, 10 November, 2017 at 4 pm-8 pm, Studio 1
Theatre Academy Helsinki, Haapaniemenkatu 6
 
Opening hours 11.-21.11.2017
Mo-Thu at 12-7 pm, Fri at 12-9 pm, Sat at 1 pm-6 pm, Sunday closed. Free entry. Welcome!
 
Working group: Mateus Manninen, Fabian Nyberg, Joel Silvennoinen, Eero Nieminen, Kalle Rasinkangas
 
---
 
HOLD
 
Ett gränslöst sinne i en begränsad kropp, i ett begränsat rum
 
Verket definierar och komponerar ett rum, målar upp ett sinnenas landskap
 
Upplevelsen av närvaro utvecklas då ett koncentrerat fokus glesnar
 
Hold är en rumslig installation
 
En dialog mellan det oändliga och ändliga
 
Finns det en gräns mellan dem?
 
Vernissage fre 10.11.2017 kl. 16-20, Studio 1
Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6, Helsingfors
 
Installationen Hold är öppen 11-21.11.2017
må-to kl. 12-19, fre kl. 12-21, lö kl. 13-18, sö stängt.
Gratis inträde. Välkommen!
 
Arbetsgrupp: Mateus Manninen, Fabian Nyberg, Joel Silvennoinen, Eero Nieminen, Kalle Rasinkangas