Yhteiset opinnot

Avoin kampus on Taideyliopiston uusi yhteinen yksikkö, joka vastaa akatemioiden kieliopinnoista muiden opiskelijoille yhteisten opintojen ohella.

 

Taideyliopistossa järjestetään kaikille tutkinto-opiskelijoille yhteistä opetusta. Yhteinen opetus voi muodostua yksittäisistä kursseista, mutta tarjolla on myös akatemioiden yhteistä verkostomaista opetusta, joka voi muodostaa opintokokonaisuuden. 

 

Lisäksi akatemiat kartoittavat omasta opetustarjonnastaan sellaisia kursseja, jotka on mahdollista avata muiden akatemioiden tutkinto-opiskelijoille. Toisista akatemioista valittavat kurssit tai akatemioiden yhteinen opetus hyväksytään opiskelijoiden henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa. Opiskelijan tulee tarvittaessa keskustella opintojaksojen soveltuvuudesta omaan tutkintoonsa omassa akatemiassaan. Liikkuvuuden lähtökohtana on se, että kurssit voidaan sisällyttää kotiakatemian minimilaajuisiin tutkintoihin.