Koreografia valtaa Venetsian Tutkimuspaviljongin

Media: 
Photo: Vincent Roumagnac
|

Taideyliopiston Tutkimuspaviljongissa Venetsiassa kesäkuun viimeinen viikko on omistettu koreografialle. Viikon aikana paviljongin Camino Events -ohjelmassa on seminaareja, työpajoja ja esityksiä, jotka tutkivat maailmaa ruumiillisen kokemuksen kautta ja pohtivat koreografisen ajattelun mahdollisuuksia.

Sibelius-Akatemian publiikki käynnisti kesäloman

Media: 
Photo: Karoliina Pirkkanen
|

Perjantaina 16.6. järjestetyssä Sibelius-Akatemian publiikkitilaisuudessa kukitettiin perinteiseen tapaan kevään 2017 aikana valmistuneet. Yhteensä kesäkuussa todistuksen sai 137 tutkinnon suorittanutta: 51 musiikin kandidaattia, 84 musiikin maisteria ja 2 tohtoria. Heistä satakunta osallistui publiikkitilaisuuteen.

Asiasanat

Taideyliopistolle uudisrakennus Sörnäisten rantatielle

Media: 
Photo: JKMM Arkkitehdit
|

Rakennuksen suunnittelee palkittu JKMM Arkkitehdit.

Sörnäisten rantatielle rakennetaan Taideyliopiston uudisrakennus. Niin kutsutulle ”Myllytontille” nouseva rakennus korvaa erityisesti Kuvataideakatemian väliaikaiset tilat Elimäenkadulla, mutta sinne sijoitetaan yliopiston muitakin toimintoja.

Uusi rakennus sijaitsee Teatterikorkeakoulun vieressä ja tuo siten kuvataide- ja teatteriopiskelijat samaan kortteliin.

Uudessa antologiassa tarkastellaan feminismiä taiteen, politiikan ja filosofian kautta

Media: 
|

Taideyliopiston Kuvataideakatemian julkaisusarjassa ilmestynyt tuore teos Objects of Feminism (toim. Maija Timonen ja Josefine Wikström) on kokoelma tekstejä, joissa kahdeksan kirjoittajaa lähestyy feminismiä taiteellisista, filosofisista ja poliittisista näkökulmista. Tekstien katalysaattorina toimii joustava käsite objektista, jonka kautta kirjoitusten keskeiset ajatukset ja energiat kulkevat. Asettamalla objektin eräänlaiseen katoavan välittäjän asemaan, kirja yrittää artikuloida sen ja feminismin suhdetta uudesta näkökulmasta. 

Asiasanat

Taideyliopiston yt-neuvottelut päätökseen

|

Taideyliopistossa 27.4.2017 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat hallinto- ja palveluhenkilöstöä ja niiden piirissä oli noin 340 työntekijää.

Yt-neuvottelujen tavoitteena oli palvelutoiminnan uudelleenorganisointi ja tehostaminen hyödyntämällä kolmen akatemian yhdistymisen mahdollistamat synergiat ja poistamalla päällekkäisyydet. Tavoitteeseen päästään toimintoja uudelleenjärjestelemällä, henkilöstövähennyksillä, kuluja karsimalla sekä tilankäyttöä tehostamalla.

Asiasanat

Tutkimus: Yliopistoihin panostettu euro tuottaa yhteiskunnalle 5 euroa

Media: 
|

Yliopistojen taloudellisia vaikutuksia arvioinut raportti korostaa taiteen roolia Suomen vetovoiman ja talouskasvun tukemisessa.  

Taideyliopiston taloudellisia vaikutuksia on arvioitu osana tutkimusta, joka kattaa kaikki Suomen 14 yliopistoa. Skotlantilaisen BiGGAR Economics -konsulttiyrityksen tuottama tutkimus osoittaa, jokainen yliopistoihin panostettu euro tuottaa yhteiskunnalle keskimäärin 5,26 euroa. Samalla tavoin jokainen Taideyliopiston toimintaan osoitettu euro tuottaa keskimäärin neljän euron arvonlisän Suomen taloudelle.

Taideyliopisto kutsuu opiskelijoita suunnittelemaan rehtorin käädyt

Media: 
|

Rehtori saa akateemiset tunnusmerkit, käädyt, kannettavakseen Taideyliopiston ensimmäisessä promootiossa 9.6.2018.

Taideyliopisto on julistanut suunnittelukilpailun, jossa tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa rehtorille modernit käädyt, joita käytetään akateemisissa ja valtiollisissa juhlissa, kuten promootiossa, kulkueissa ja yliopiston avajaisissa. Suunnittelukilpailu on avoin kaikille Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoille. 

Asiasanat

Tagit: 

Sivut